Foto: Kristin Horn SEllström

Lyktan

Lyktan är namnet på Vislandas Församlingshem. Här samsas alla våra aktiveter under ett tak.

I Vislanda Församlingshem finns det två församlingslokaler, en större och en mindre. Här hålls allt från körövningar och barnverksamhet till föreläsningar och kalas.

I Lyktan rymms också Pastorsexpeditionen och församlingens övriga kontor.
I anslutning till samlingslokalerna finns också ett stort och välutrustat kök.

I samband med dop, bröllop och begravningar i kyrkan får man låna lokalen utan kostnad. Naturligtvis går det bra att hyra lokalerna även för andra ändamål.

Församlingshemmet var från början byggt som skola,och har under åren både byggts om och byggts till.

Läs mer om att uthyrning av Lyktan.