Foto: Kristin Horn Sellström

Blädinge kyrka

Dopfunten är kyrkans äldsta inventarium från 1100-talet. Efter att dopfunten sålts återkom den till kyrkan 1943. Runinskriften lyder "Finnved högg denna funt på Djuraberg". Dopfatet är gjort av Harald Andersson 1944 och har en inskrift på latin från dopbefallningen.

Altarskåpet är ett ovanligt föremål i en kyrka av denna ålder och typ. Det är utfört 1986 av Sven-Bertil Svensson, Mörbylånga. I centrum syns den regerande Kristus. Bibelstället är Lukas evangelium 21:27-28. Ärkeänglarna Mikael och Gabriel syns på sidostyckena.
Dessutom finns inskrifterna A och O samt "ho on", "den som är".

Brudkronan är skänkt till kyrkan av sykretsarna 1938 på Konung Gustav V:s 80-årsdag 16 juni.

Epitafierna visar bygdens mest betydelsefulla personer Leonard Rosenbjelke till Lästa, död där 1701, Wilhelm Nedderwud till Lästa, död 1735 samt J. Bordon till Oby, död 1701. Två minnestavlor erinrar om Carl Stellan Mörner och Bror Cederström med resp. maka.
Golvuret är tillverkat av Peter Ernst, mästare i Växjö, 1747 och har nummer 254 i hans tillverkning.

Nattvardssilvret. En gång i tiden ägde kyrkan mycket mer silver, men det konfiskerades av Gustaf Vasa. Ca 1,5 kg silver konfiskerades. Kalken har en ålderdomlig fot och själva kuppan har utökats åtminstone tre gånger, första gången 1620. Oblatask och vinkanna är tillverkade av guldsmeden A.J. Limnell 1743 resp. 1755.

Predikstolen är tillverkad 1652. Den målades 1710 av Torbjörn Röding. Den latinska texten som syns i ett av fälten betyder:" Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig".

Textilierna.
Antependiet är tillverkat 1948. I centrum syns Lammet med segerfanan och boken med de sju sigillen, som bara Lammet kan öppna (Joh. Uppb. 5-8). På sidorna beskrivs kampen och lovsången.