Närbild på blommande pingstliljor.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Förtroendevalda

Uppgifter gällande mandatperioden 2022-2025. Församlingsinstruktionen finns att ladda ner längst ner på sidan.

Kyrkorådet
Kyrkorådet som har det övergripande ansvaret för församlingsverksamheten, kyrkor och fastigheter, ekonomi och personal samt för begravningsverksamheten.
Alla verksamheter leds av kyrkoherden, som med övriga anställda och frivilliga medarbetare driver arbetet mot de mål som Kyrkorådet beslutat.  

Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige.

Församlingsrådet
Församlingsrådet är en styrelse som bara har några få formella uppgifter, i första hand att ta ansvar för gudstjänstlivet och kyrkorummets användning och utseende, men som främst ska vara ett idéforum för hur församlingsverksamheten kan utvecklas inom våra olika program.

Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige utser kyrkoråd och församlingsråd, beslutar om kyrkoavgift och begravningsavgift samt fastställer budget och godkänner revision.

Ledamöterna är direktvalda genom kyrkovalet.

Kyrkofullmäktige
Ledamöter
Mats Nilsson, ordf
Jonas Rydström, vice ordf
Kjell Magnusson
Mats Andersson
Ingela Carlsson Hedstig
Anders Gustafsson
Karin Brandi
Sara Paulin
Karin Wikström
Jakob Wikström
Margitta Lennartsson
Monica Wessfeldt-Berg
Lisbet Fransson
Åke Fohlin
Johan Lisemark
Ersättare:
Leif Johnsson
Gösta Karlsson
Gun-Britt Östling
Sven Bladgren
Anette Lindell-Sjösten
Annette Axelsson
Henrik Ståhl

Kyrkorådet
Ledamöter:
Kjell Magnusson, ordf
Mats Andersson, vice ordförande
Karin Wikström
Karin Brandi
Johan Lisemark
Jonas Rydström
Margitta Lennartsson
Ingela Carlsson Hedstig
Leif Johnsson
Sara Paulin
Anders Lindow, kyrkoherde
Ersättare:
Anders Gustafsson
Lisbet Fransson
Gösta Karlsson
Jakob Wikström
Mats Nilsson


Arbetsutskott
Kjell Magnusson, ordf
Mats Andersson, vice ordf.
Margitta Lennartsson
Anders Lindow, kyrkoherde
Ersättare: Margitta Lennartsson. 

Revisorer
Anette Lindell-Sjösten
Inga-Maj Crona

Internationella gruppen:
Monica Wessfeldt-Berg
Solveig Bladh
Margitta Lennartsson
Lisbeth Fransson
Anders Lindow, kyrkoherde (sammankallande) 

Särskilt ansvarig för fastigheter: Mats Andersson

Särskilt ansvariga för skogsfastigheter: Mats Andersson och Johan Lisemark

Ledamöter från Vislanda-Blädinge församling i styrelsen för Oskar och Linnéa Arvidssons stiftelse för hjälp åt behövande: 
Yvonne Andersson, diakon
Anders Lindow, kyrkoherde
Karin Brandi, förtroendevald
Ersättare:
Monica Wessfeldt-Berg