Förtroendevalda

Uppgifter gällande mandatperioden 2018-2021. Församlingsinstruktionen finns att ladda ner längst ner på sidan.

Kyrkorådet
Kyrkorådet som har det övergripande ansvaret för församlingsverksamheten, kyrkor och fastigheter, ekonomi och personal samt för begravningsverksamheten.
Alla verksamheter leds av kyrkoherden, som med övriga anställda och frivilliga medarbetare driver arbetet mot de mål som Kyrkorådet beslutat.  

Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige.

Församlingsrådet
Församlingsrådet är en styrelse som bara har några få formella uppgifter, i första hand att ta ansvar för gudstjänstlivet och kyrkorummets användning och utseende, men som främst ska vara ett idéforum för hur församlingsverksamheten kan utvecklas inom våra olika program.

Ledamöterna väljs av kyrkofullmäktige.

Kyrkofullmäktige
Kyrkofullmäktige utser kyrkoråd och församlingsråd, beslutar om kyrkoavgift och begravningsavgift samt fastställer budget och godkänner revision.

Ledamöterna är direktvalda genom kyrkovalet.

Kyrkofullmäktige
Mats Nilsson, ordförande
Ingrid Salomonsson, vice ordförande
Mats Andersson
Kjell Magnusson
Karin Brandi
Karin Wikström
Anders Gustafsson
Jonas Rydström
Margitta Lennartsson
Johan Lisemark
Yvonne Andersson
Gösta Karlsson
Åke Folin
Helena Andersson
Monica Wessfeldt-Berg

Kyrkorådet
Kjell Magnusson, ordförande
Ingrid Salomonsson, vice ordförande
Mats Andersson
Monica Wessfeldt-Berg
Karin Brandi
Karin Wikström
Jonas Rydström
Margitta Lennartsson
Anders Lindow, kyrkoherde
Ersättare:
Helena Andersson
Johan Lisemark
Yvonne Andersson
Gösta Karlsson


Arbetsutskott
Kjell Magnusson
Ingrid Salomonsson
Mats Andersson
Karin Wikström,
Anders Lindow, kyrkoherde

Revisorer
Anette Lindell Sjösten
Lasse Hermansson

Internationella gruppen:
Ingrid Salomonsson
Yvonne Andersson
Margitta Lennartsson
Solveig Bladh
Anders Lindow, kyrkoherde

Särskilt ansvarig för fastigheter: Mats Andersson

Särskilt ansvariga för skogsfastigheter: Mats Andersson och Johan Lisemark

Ledamöter från Vislanda-Blädinge pastorat  i styrelsen för Oskar och Linnéa Arvidssons stiftelse för hjälp åt behövande: Ordförande Anders Lindow, ledamöter Karin Brandi, Yvonne Andersson och ersättare Monica Wessfeldt Berg.

Vislanda församlingsråd:
Margitta Lennartsson
Gösta Karlsson
Ingvar Karlsson
Vakant


Blädinge församlingsråd:
Yvonne Andersson
Johan Lisemark
Solveig Bladh
Åke Folin