Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vislanda & Blädinge Besöks- och postadress: LINDÅS, 34252 VISLANDA Telefon:+46(472)30007 E-post till Svenska kyrkan i Vislanda & Blädinge

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Gravrättsinnehavare och gravrätt

Hur funkar det egentligen?

GRAVRÄTTSINNEHAVARE OCH GRAVRÄTT

Till varje upplåten grav ska, enligt Begravningslagen, finnas gravrättsinnehavare (en ensam eller flera tillsammans). Det är anhöriga som har både bestämmanderätten över och ansvaret för graven. Om inte gravplatsen med tillhörande gravsten m m vårdas väl kan gravrätten enligt lagen bli förverkad efter Kyrkorådets beslut. Gravrättstiden är alltid 25 år från senaste gravsättning. När den tiden håller på att gå ut kontaktar vi gravrättsinnehavaren (eller någon annan anhörig) för att få veta om man önskar ha graven kvar. I så fall förlänger vi tiden med 15 år till en kostnad av 750 kr. Gravrätten förlängs dock automatiskt med 25 år om en ny gravsättning sker inom den första perioden. Naturligtvis kan man lämna tillbaka en grav i förtid om man av någon anledning önskar det men det går inte att själv överlåta platsen till någon annan.

Om en gravrättsinnehavare avlider, ska de anhöriga enligt lagen utse en (eller flera) ny gravrättsinnehavare och anmäla detta till expeditionen i Vislanda inom 6 månader. Det kan vara opraktiskt att vara många gravrättsinnehavare tillsammans, och då kan flera avstå sina andelar till en enda person, som då blir ensam gravrättsinnehavare. Ofta kan det vara lämpligt att redan från början deklarera vem man vill i sin tur ska ta över gravrätten efter nuvarande gravrättsinnehavare.