Policies

Livsmedels- och inköpspolicy

Här kan du läsa om församlingens livsmedels- och inköpspolicy som trädde i kraft 13 april 2021.