Våra program

NU
Verksamheten styrs av definierade behov utifrån en gemensam vision och sker i program med processer som styrs mot mätbara mål

FÖRR

Verksamheten är åldersindelad och styrs av traditioner och vanor enligt prästens fromhetsinriktning och egen tolkning av kyrkans ordning och uppdrag

 
Våra åtta verksamhetsprogram

(Klicka nedan på respektive rubrik)