Närbild på en hand som håller ett radband med ett krucifix, i motljus,
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Våra program

Här kan du läsa mer om de åtta program som vår verksamhet utgår från.

NU

Verksamheten styrs av definierade behov utifrån en gemensam vision och sker i program med processer som styrs mot mätbara mål.                                                                                                        

FÖRR    

Verksamheten är åldersindelad och styrs av traditioner och vanor enligt prästens fromhetsinriktning och egen tolkning av kyrkans ordning och uppdrag.

 
Våra åtta verksamhetsprogram

(Klicka nedan på respektive rubrik)

MEDVANDRARE

Kyrkan finns inte till för sin egen skull. Uppdraget är att följa med människor på deras livsvandring. Särskilt när vi upplever ensamhet, sorg eller sjukdom eller när vi upplever kränkningar eller utanförskap. Med samtal, gemenskap och stöd ska kyrkan också finnas med mitt i vardagen. I arbetsliv och skola, i vård och omsorg vill vi se hela människan och hennes behov.

GUDS MÖTESPLATSER

Kyrkorummet är en plats dit vi alltid är välkomna. Kyrkan är allas! Här får vi samlas till olika gudstjänster och ta emot Guds nåd och välsignelse i de kyrkliga handlingarna. Vi får tacka Gud för livet med sång och musik, be för oss själva och för andra och reflektera över världen idag med hjälp av Guds ord.

VÄXA I TRO

I kyrkan står barnen alltid i centrum. Med dopet som grund erbjuder vi verksamheter och nyfikna samtal för barn och ungdomar i olika åldrar. Vi vill ge möjlighet att växa upp i trygghet och på en god livsgrund. De små barnen kommer med sina föräldrar till öppen förskola eller förskola, och de stora kommer efter skoltid till olika gruppaktiviteter.

VUXENVÄGEN

Man blir aldrig för gammal för att lära sig, och inte heller för att hjälpa till. I våra församlingshem finns varje vecka aktiviteter för gemenskap, lärande och engagemang. Här hjälps vi åt och det är roligt att vara behövd som ideell medarbetare. Vi delar både måltider och samtal om tro och liv.

VÄRLDENS KYRKA

Vi är en del av en världsvid kyrka. Här och nu ska vi vara en aktiv rörelse som tar det lokala ansvaret för Guds Skapelse. Vill vi bidra till ekonomisk rättvisa, minska belastningen på miljön och medverka till en hälsosam livsstil. Genom kontakter med kyrkor i andra länder lär vi oss mer om oss själva och världen och hur kristen tro kan förändra.

VÄGVISARE

Att förtydliga bilden av kyrkan i vårt samhälle, så att fler upplever den som både trovärdig och angelägen.

BLÄDINGE KYRKCENTRUM

Vi kortar avstånden på landsbygden genom att ha kyrkan, församlingshemmet och Kyrkviken som ett levande centrum året runt. En andlig växtplats där alla åldrar kan mötas. Här samverkar vi med olika föreningar och aktörer för att stärka gemenskapen och ett engagemang för behövande genom praktisk solidaritet.

SOMMARKYRKA

Gud tar aldrig semester. När skola och arbetsplatser stänger har vi mer tid att lyssna till våra egna djupaste behov. Då satsar kyrkan extra för att erbjuda servering, musikprogram och aktiviteter för alla åldrar som kan inspirera till att delta i kyrkans liv året om.