Miljöarbetet i församlingen

Den här sidan är under uppbyggnad och kommer fyllas på med allt vårt miljömaterial efterhand. Just nu kan du läsa en lista på stort och smått som Vislanda-Blädinge församling hittills gjort för miljön och klimatet.

Handling skapar hopp!

 • I Vislanda-Blädinge församling har vi bergvärmepumpar till alla fastigheter
 • Vi köper endast ”grön” ei.
 • Vi har installerat solceller på församlinsghemmet Lyktan.
 • Vi har bytt till LED-belysning på Vislanda kyrkogård och annan utomhusbelysning samt delvis i Lyktan
 • Vi har eldrivna fordon på kyrkogården.
 • Vi har övergått till fler eldrivna maskiner på kyrkogården, trimmer, häcksaxar, lövblås osv
 • Vi samutnyttjar maskiner på båda kyrkogårdarna så de används mer effektivt
 • Vi har byggt kompostfack vid båda kyrkogårdarna för att återanvända trädgårdsavfallet
 • Vi har installerat regnsensorer för bevattningen på kyrkogårdarna så det bara vattnas när det behövs
 • Vi har en tjänstebil som främjar samåkning och transporter utan släpkärra
 • Vi har anlagt en grässlänt med blommor från Vegtech på Vislanda kyrkogård istället för buskar vilket sparar arbetstid och främjar insekter, och vi planerar att anlägga ytterligare mark på samma sätt
 • Vi har genomfört miljörevisionen ”Ljussteget” för anställda och förtroendevalda 2013 med ett antal efterföljande åtgärder, t ex sopsortering i församlingshem och på kyrkogården, som standard utskrift av papper dubbelsidigt och i svart-vitt
 • Vi är certifierade ”Kyrka för Fairtrade”
 • Vi har en policy för livsmedel som tar hänsyn till miljön
 • Vi har firat många temagudstjänster om miljöfrågor
 • Vi har aktuella skogsvårdsplaner för våra skogsfastigheter med syftet att bevara skogen långsiktigt med största miljöhänsyn.

  Har du förslag på sådant som vi kan göra för miljön? Kontakta oss gärna. 

När vi skyddar naturen, är vi naturen som skyddar sig själv.

Greta Thunberg