Meny

Internationellt

Att visa vårt stöd med omvärlden när de behöver oss, både för akuta och långsiktiga projekt, är kanske en av kyrkans viktigaste uppgifter och det internationella arbetet präglar våra församlingar på flera sätt.

Tillsammans för världen! 

2019 satsar vi på ungdomsverksamhet i den världsvida kyrkan. Insamlingarna går under namnet ”Ungdomsprojektet”. Överskotten vid vår- och höstmarknaderna, Trädgårdsdagen i Tyrolen samt Modevisningen ska gå till Ungdomsprojektet.

Vi fortsätter även 2019 med insamling till Costa Rica och deras barnverksamhet. Blädinge stickcafé och barnverksamheten där arbetar vidare och skänker bland annat överskott från Solidaritetskvällen i november. 

Vårt internationella arbete fortsätter till stöd för ACT Svenska kyrkans internationella arbete men också Litauenhjälpen och vår vänkyrka ILCO i Costa Rica. 

Vill du vara med? 
Kontakta gärna Ingrid Salomonsson 070-881 38 46 för mer information eller om du vill hjälpa!

 
Internationella gruppens aktiviteter hösten 2019

16 oktober Modevisning i Vislanda kyrka! 

Information om fler evenemang kommer snart. 

 

 

Vill du vara med i vårt internationella arbete?

Internationella gruppen är en grupp ideella medarbetare som planerar och genomför olika aktiviteter i våra församlingar till stöd för Svenska kyrkans internationella arbete och Litauenhjälpen. I fortsättningen kommer gruppen att samlas en gång i månaden i Lyktan för gemenskap, för att dela information vi fått från våra vänner i kyrkor och organisationer ute i världen och för att lära oss mer om internationellt hjälparbete. Här får vi dela erfarenheter, planera årets aktiviteter, lyssna till inbjudna gäster och se på filmer från världen. Internationella gruppen bjuder in alla som är intresserade av internationella frågor till denna gemenskap!

 

 

Vad är internationella gruppen?

Internationella gruppen har funnits i flera år och tillsammans med våra sykretsar har man arbetat aktivt med insamlingar till Svenska kyrkans internationella arbete genom t ex den populära modevisningen, brödförsäljning, servering, lotterier och auktioner.

Kyrkorådet har nu bildat det Internationella utskottet som leder aktiviteterna med insamlingar,kontakter och stöd till Litauenhjälpen och vår vänkyrka ILCO i Costa Rica.

Vi ger också kollekter till Utlandskyrkans många församlingar runt om i världen där du kan fira gudstjänst på svenska eller få hjälp under en utlandsresa.  

Ordförande i Kyrkorådets internationella utskott är Ingrid Salomonsson. Ombud för Svenska kyrkans internationella arbete är Kristina Fransson. Ombud för Utlandskyrkan är Inger Grahn.

Kontaktperson:  Ingrid Salomonsson, maila till ingrid.salomonsson@spsm.se eller ring på tel 010-473 54 21.