Kyrkogården angår alla

Begravningsverksamheten är en särskild verksamhet med egna bestämmelser och egen ekonomi. Det beror på att detta utöver att vara en angelägenhet för kyrkan också är ett uppdrag som staten har gett åt kyrkan att ha hand om i nästan hela landet.

Enligt begravningslagen måste alla som bor i Sverige och har en inkomst betala en begravningsavgift. Den ska användas till att sköta landets kyrkogårdar och ger alla rätt att kostnadsfritt bli begravda där vi är folkbokförda, oavsett om vi tillhör ett religiöst samfund eller inte.

Det är en viktig uppgift för församlingarna att erbjuda alla människor en bra service i samband med begravning men också att året runt hålla våra kyrkogårdar välskötta och värdiga. För detta behövs välutbildad personal, bra, tysta och miljövänliga maskiner och ständiga förbättringar och nyinvesteringar för att göra skötseln så effektiv som möjligt. I möjligaste mån samverkar vi mellan församlingarna för ett sambruk av dyra maskiner, t ex vid gravgrävning. På detta sätt strävar vi efter att hålla kostnaderna nere och därmed ha en så låg begravningsavgift som möjligt. Vi hoppas att du uppskattar det arbete vi gör för dig och med din begravningsavgift!

Den som tillhör Svenska kyrkan betalar utöver den statliga begravningsavgiften en kyrkoavgift som ger rätt till alla kyrkans tjänster under hela livet, även vid begravning.