Foto: Alex Giacomini /Ikon

Konfirmation

Vem är Jesus? Vad är meningen med livet? Vad händer när vi dör? Varför finns jag? Varför finns det onda? Finns Gud? Vad är kärlek? Finns det en framtid? Vad tror jag egentligen på? Nu är det Din tur att ställa frågorna! Nu är det Din tur att få ett minne för livet!

Vem är Jesus? Vad är meningen med livet? Vad händer när vi dör? Varför finns jag? Varför finns det onda? Finns Gud? Vad är kärlek? Finns det en framtid? Vad tror jag egentligen på? Nu är det Din tur att ställa frågorna!
Nu är det Din tur att få ett minne för livet!

Har du fått ett utskick om konfirmation från vår församling så är det din tur att delta i konfirmandundervisningen kommande läsår. Frågorna är många och vi funderar alla över saker och ting. Vi gör det tillsammans - så välkommen som konfirmand!

Vi kommer omväxlande att arbeta med färg, form, musik, drama, samtal och andakter för att på olika sätt illustrera den kristna trons innehåll och skapa tankar kring oss själva och livet…

Vi har våra träffar i första hand på söndagar, men även andra veckodagar förekommer – se schemat i denna folder.

(Med reservation för förändringar)

Som konfirmand förväntas Du närvara på minst 15 gudstjänster, på alla träffar och båda våra läger. Det kommer också att bli aktuellt med medverkan i vissa gudstjänster.

Vi ser fram emot att träffa dig! Om du har frågor gällande anmälan eller om vårt år tillsammans, tveka inte att ta kontakt med oss, du hittar våra kontaktuppgifter i utskicket eller här nedan.

Varmt välkommen! 

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse – bekräftelse av ditt dop och dig.

Konfirmationstiden är till för att Du ska få tid att fundera över livets stora frågor tillsammans med andra, både med dina kompisar, äldre ungdomar och med några vuxna som har funderat ganska länge. Vi kommer under året att prata om det som känns viktigast för Dig just nu i ditt liv men också lära oss mera om kristen tro. Vi vill att detta ska vara en rolig tid där vi får lära oss med hela kroppen. Därför blir det inte så mycket att sitta still och lyssna utan vi samtalar mycket i smågrupper, gör värderingsövningar, sjunger, leker, tittar på film och åker på läger. Genom att Du deltar i olika andakter och gudstjänster får Du lära känna din församling och årets olika traditioner. Vi pratar också om vad Bibeln handlar om och hur vi kan förstå Bibelns texter idag. Så avslutas året med konfirmationshögtiden i kyrkan med en redovisning som vi tillsammans i gruppen bestämmer formen för.

Välkommen!

 

Du som är vuxen kan också konfirmera dig, läs mer här! 

 

 

KONFIRMATION - VAD ÄR DET?

Vad handlar konfirmation om?
Konfirmationen handlar om kristen tro. Och kristen tro handlar om livet och allt som livet rymmer. Under konfirmationstiden får du testa att ta på dig ett par ”kristna glasögon” och se dig omkring med ”kristna ögon”. Vad tror du att du skulle se? Många blir förvånade. Oj, är det så här att ha en tro?  Du får även en möjlighet att bli bekant med kyrkan, vad det är att fira gudstjänst, vara med om andakter – och vad det har med ditt liv att göra! 

Mål med konfirmationen
Konfirmationens mål är att utrusta dig med goda redskap för att som leva som människa i världen. Kyrkan vill vara en plats där du kan bli mer trygg i dig själv, känna gemenskap i gruppen och församlingen och utvecklas känslomässigt och andligt. Det sker genom lek och allvar, enskilt och tillsammans i konfirmandgruppen.

Konfirmandtiden vill ge dig mod att stå upp för att alla människor är värdefulla och se kyrkans roll när det gäller att visa det.

Tiden som konfirmand vill också ge dig redskap att se hur kristen tro finns i relation till andra livsåskådningar samt visa respekt för människor med annan övertygelse.

Bli vuxen i ditt dop
Dopet är en gåva där Gud lovar att gå med dig under alla livets dagar. Dopet är en möjlighet att se ditt eget liv i ljuset av Jesus, hans liv, död och uppståndelse. Det betyder att oavsett hur livet är så är Gud närvarande i ditt liv. Konfirmandtiden vill hjälpa dig att upptäcka det.

Livets mening är inte prestation. Meningen finns i att du är värdefull och viktig för att du är den du är. Som människa har du både ansvar för ditt eget liv och för hur du bemöter andra. Ibland fungerar det bra, ibland inte. Dopet påminner dig om att du alltid får börja om på nytt, att livet alltid är större än dina misslyckanden.