Skolkyrkan

Prästen Anne Gräns har, tillsammans med pedagog Johanna Brandi, nu dragitigång arbetet med Skolkyrkan i Vislanda-Blädinge pastorat. Anne, somjobbat med Skolkyrkan i många år i andra församlingar, förklarar:

– Man kan jobba med Skolkyrkan på många olika sätt, och det varierar från församling till församling. Enkelt förklarat är Skolkyrkan ett sätt att ge kunskap och föra dialog med barnen i skolan om våra traditioner och högtider.

Här i Vislanda bjuds eleverna in till kyrkan minst en gång i varje årskurs:
– Vårt arbete startade i höstas med årskurs två som fick vara med om en vandring på temat Mörker & Ljus i samband med allhelgonahelgen, berättar Anne och fortsätter:
– Vi jobbar tematiskt, varje årskurs har sitt tema och träffarna bygger på aktivitet, interaktion och dialog. Det blir fantastiska möten med eleverna, de har så mycket tankar, idéer, svåra frågor och kluriga svar!

En annan viktigt del av Skolkyrkan är värdegrundsarbetet. Samtal om vår värdegrund genomsyrar alla träffarna, och i årskurs sex och sju är det fullt fokus på just det.
– Vi måste ju hjälpas åt med framtiden! utbrister Anne. När vi bjuder in till Skolkyrkan får de viktiga samtalen stort utrymme och barnen har så mycket att ge.
De sista dagarna innan jullovet har Skolkyrkan klass 1 på besök. De får vara med
om en julvandring, där eleverna efterhand skapar en egen julkrubba.

– Under vandringen klär barnen ut sig, och när allt är klart har vi skapat en egen levande julkrubba. Det här sättet att jobba på gör barnen aktiva och glada, vi lär känna varandra och de får en okomplicerad och lättsam relation till kyrkan.

Skolkyrkans teman

F-klass Skattjakt i kyrkan
Åk 1 Julvandring
Åk 2 Mörker och ljus
Åk 3 Våra traditioner
Åk 4 Om påsken
Åk 5 När livet tar slut
Åk 6 Värdegrundsarbete
Åk 7 Värdegrundsarbete