En turkos dörr som står på glänt. En grön utemiljö skymtar.

Torsdagar i Blädinge

Välkommen in i gemenskapen i Blädinge! Vi har öppet med olika aktiviteter i församlingshemmet mellan kl. 13.30 och 17 varje torsdag.

TORSDAGAR I BLÄDINGE VÅREN 2022 13.30-17.00

Ny termin med en härlig och varm gemenskap i Blädinge församlingshem. Vi börjar 3 mars. Välkommen! 

Program
13.30 Handarbete och boksamtal

15.00 Kaffe

15.30 Program

16.45 Kort andakt