Begravning för alla

Vad ingår i begravningsavgiften och hur blir det om man inte är medlem i Svenska Kyrkan?

BEGRAVNING FÖR ALLA

Staten har gett uppdraget åt Svenska kyrkan ska ha hand om begravningsverksamheten i nästan hela landet. Enligt begravningslagen måste alla som bor i Sverige och har en inkomst betala en begravningsavgift. Den används framförallt till att sköta våra kyrkogårdar och ger oss rätt att kostnadsfritt bli begravda där vi är folkbokförda, oavsett om vi tillhör ett religiöst samfund eller inte. Församlingen erbjuder ett rum utan religösa symboler för de som önskar en begravning utan präst. I begravningsavgiften ingår transport av kista, kremation, gravsättning samt rätt till gravplats under 25 år.

 

VAD INGÅR?

För den avlidne som tillhör Svenska kyrkan ingår
• Själaringning och tacksägelseringning
• Kyrka som upplåts för begravningsgudstjänst 
• Prästs, kyrkomusikers och vaktmästares tjänstgöring
• Kostnadsfri transport av kista/urna till/från kyrka och krematorium
• Kostnadsfri kremation
• Gravöppning och återfyllning för kista eller urna eller nedgrävning av aska i minneslund/askgravlund
• Prästs medverkan vid urnnedsättning
• Gravplats med gravrätt under 25 år och rätt till förlängning 25 år efter ny gravsättning inom perioden 
• Processionsbärning med bärarlag

 

För den avlidne som inte tillhör Svenska kyrkan ingår
(Ingen själaringning eller tacksägelseringning, ingen rätt till kyrka, ingen begravningsgudstjänst eller medverkan av präst eller kyrkomusiker)
• Bårhuset som lokal utan kristna symboler för avsked
• Vaktmästares tjänstgöring
• Kostnadsfri transport av kista/urna till/från bårhus och krematorium
• Kostnadsfri kremation
• Gravöppning och återfyllning för kista eller urna eller nedgrävning av aska i minneslund/askgravlund
• Gravplats med gravrätt under 25 år och rätt till förlängning 25 år efter ny gravsättning inom perioden

Begravningsombud

Fr o m år 2000 när kyrka och stat skildes åt, finns begravningsombud i varje kommun. Begravningsombudet representerar dig som inte tillhör Svenska kyrkan. Ombudets uppgift är i första hand att granska kyrkans redovisning beträffande begravningsavgiften. Avgiften ska täcka kyrkans kostnader som är direkt hänförbara till begravningsväsendet. Avgiftens storlek framgår av din skattsedel. Begravningsombudet är dessutom diskussionspart/medlare för icke medlemmar i Svenska kyrkan om det skulle uppstå problem i samband med frågor som rör begravning. Begravningsombud inom hela Alvesta kommun är Bertil Olsson, epostadress till honom är olsson.bertil1939@gmail.com.