Organisation och verksamhet

Öppenhet, dialog och handling! Så lyder mottot i arbetet med att planera vår verksamhet.

Öppenhet, dialog och handling! Så lyder mottot i arbetet med att planera vår verksamhet. Vill du veta mer om vilka som jobbar i bakgrunden som förtroendevalda för att skapa vår verksamhet? Eller är du nyfiken på vilken research som ligger till grund för vårt arbete i och för våra församlingar? Har kan du läsa mer om de åtta program som verksamheten vilar på och vilka människor som sitter i våra beslutsfattande organ.