Kyrkans samtalstjänst

Alla behöver behöver någon att prata med.

Vi har tid för dig som behöver någon att prata med. Vi välkomnar dig oavsett tro eller livsåskådning, kön, ålder, kulturell bakgrund och sexuell läggning. Vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt. Våra samtal är kostnadsfria.
Ibland är livet besvärligt och man kan behöva vrida och vända på ett problem för att se klarare. Ibland behöver man bara prata av sig. Ibland gungar hela tillvaron och man kan behöva stöd för att hålla ihop och hitta sin styrka. Till oss kan
du komma för att prata om allt som det mänskliga livet rymmer, men också om livsåskådning och tro. Våra samtal är stöd- jande och vägledande och kan hjälpa dig att själv finna en lösning på det som hindrar dig att må bra. Det kan röra sig om enstaka samtal eller flera i följd. Vi kan också hjälpa dig med myndighetskontakter eller annan praktisk rådgivning. Dessa samtal är inte terapi eller behandling, men kan hjälpa dig att må bättre. Välkommen att ta kontakt med oss! Du kan träffa oss för samtal i Lyktan (Vislanda församlings- hem, mitt emot kyrkan) eller så kan vi göra hembesök.

Om du mår dåligt på natten. Alla dagar året runt kl. 17.00 - 08.00 finns jourhavande präst tillgänglig via telefon 112. Du kan också under samma tid chatta med jourhavande präst. Väljer du att skriva ett digitalt brev får du svar inom 24 timmar.

Det är vi som arbetar med kyrkans samtalstjänst

Yvonne Andersson, diakon och socionom med bakgrund som LSS-handläggare och skolkurator. 0472-30031, 076-1322713 (sms ) yvonne.e.andersson@svenskakyrkan.se

Anders Lindow, präst med utbildning i enskilda samtal och själavård samt arbetslivsfrågor
0472-30227, 070-2887227 (sms) anders.lindow@svenskakyrkan.se