Kyrkogårdarna och gravskötsel

Hur sköts en kyrkogård, vad innebär det att vara gravrättsinehavare och hur hittar jag en viss gravplats? Detta och mycket mer kan du hitta information om här.

Kyrkogårdarna kring Vislanda och Blädinge kyrkor rymmer många både äldre och nyare gravar. Vi är glada över att ha så fina kyrkogårdar. De flesta gravar har någon form av rabatt, och det vanligaste är att de anhöriga sköter graven själva. Men för dem som inte kan detta, finns möjligheten att man ingår ett s.k. gravskötselavtal, så att kyrkogårdens personal håller graven fin.

Tidigare ingångna avtal gäller givetvis med de villkor, som förelåg då avtalen ingicks. Arvingar till avliden gravrättsinnehavare kan inte säga upp ingånget vårdavtal.

I viss mån kan enskillda tjänster köpas extra av kyrkogårdspersonalen. Sådana tjänster kan vara riktning eller tvättning av stenen eller mindre förändringar av planteringen. Dessa tjänster kan bara beställas av gravrättsinnehavaren. Kontakta vaktmästaren.

Kyrkorådets åtagande vid skötsel av gravplats.

Kyrkorådet åtager sig att sköta, dvs vårda gravplats. Skyldigheten gäller mot den som vid varje tidpunkt är gravrätts-innehavare. Man kan köpa vård för en period av 5 eller 10 år. Det av kyrkorådet fastlagda priset är 5800 kr respektive 9700 kr.

Förändringar på kyrkogårdarna

Det finns ljusträd och vas- och ljushållare i minneslunden på Vislanda kyrkogård. Det är till er som har någon gravsatt där. Ljusen står skyddade mot väder och vind samtidigt som det är en prydnad.

Ofta kan det vara lämpligt att redan från början deklarera vem man vill i sin tur ska ta över gravrätten efter nuvarande gravrättsinnehavare.

Om en gravrättsinnehavare avlider, ska de anhöriga enligt lagen utse en (eller flera) ny gravrätts-innehavare och anmäla detta till kyrkogårdsexpeditionen i Vislanda inom 6 mån. Det kan vara opraktiskt att vara många gravrättsinnehavare tillsammans, och då kan flera avstå sina andelar till en enda person, som då blir ensam gravrättsinnehavare.

Naturligtvis kan man lämna tillbaka en grav i förtid till kyrkogårdsförvaltningen, om man av någon anledning önskar det.

Gravrättstiden är numera alltid 25 år från senaste gravsättning. När en gravrätt håller på att gå ut, försöker vi ta reda på gravrättsinnehavare eller, om sådana inte finns, någon annan anhörig för att få veta om man önskar ha graven kvar. I så fall förlänger vi tiden med 15 år, till en kostnad av 750 kr.

Gravrättsinnehavare

Till varje upplåten grav ska, enligt lagen finnas gravrättsinnehavare (en ensam eller flera tillsammans). Det är anhöriga som har både bestämmanderätten över och ansvaret för graven.

 

www.gravar.se kan allmmänheten söka efter gravsatta i hela Sverige! 

Montering av gravstenar

Montering av gravstenar sker alltid tidigast 6 månader efter gravsättning. Undantag kan göras för urnsättning.

Kontakta alltid vaktmästaren för att överenskommelse om leveranstid.
Leverans sker alltid på vardagar mellan kl 7-16.

För frågor rörande gravstenar kontakta vaktmästare.

http://www.sten.se/gravvardar/cgk/

För närmare information kring montering och provning av gravvårdar hänvisar vi till Centrala Gravvårdskomitténs bestämmelser.