MEDVANDRARE

Kyrkan finns inte till för sin egen skull. Uppdraget är att följa med människor på deras livsvandring. Särskilt när vi upplever ensamhet, sorg eller sjukdom eller när vi upplever kränkningar eller utanförskap. Med samtal, gemenskap och stöd ska kyrkan också finnas med mitt i vardagen. I arbetsliv och skola, i vård och omsorg vill vi se hela människan och hennes behov.

Process:

Att människor i utsatta livssituationer bekräftas och inkluderas i en befriande gemenskap och leds vidare på vägen till personlig befrielse, en bättre livssituation och ett fullvärdigt liv.

Tre huvuduppgifter:

EN VÄRDIG ÅLDERDOM
Att garantera de ”äldre äldre” – över 80 år - en värdig ålderdom och död genom besök i hem och besök och aktiviteter på Björkliden. Att erbjuda en fullvärdig service genom Kyrkans begravningsbyrå och begravningsgudstjänst.

ETT HÅLLBART ARBETSLIV
Att besöka arbetsplatser, inklusive Björkliden, för att hjälpa människor att hantera arbetslivet och dess förändringar samt aktivt motverka långtidsarbetslöshet och dess följder

EN ÖPPEN GEMENSKAP
Att följa särskilt utsatta gruppers situation och erbjuda kyrkans stöd i samtal eller självhjälpsgrupper

Mätbara mål:

  • Att medverka till att utöka antalet platser
  • Att skapa en Kyrkans besökstjänst
  • Besök och aktiviteter på arbetsplatser
  • Samtal och självhjälpsgrupper
  • Att medverka på musikfestivalen Muskelrock på Tyrolen, och där erbjuda deltagarna möjlighet till frukost, dusch och själavårdssamtal.
Yvonne  Andersson

Yvonne Andersson

Diakon

Anders Lindow

Anders Lindow

Präst - kyrkoherde