Renovering av Vislanda Kyrka

Februari - April 2017

1. Altaret förses med hjul och flyttas ut från fönsterväggen för att komma närmare församlingen. 

2. Den högre delen av koret sänks ned till samma nivå som den lägre delen av koret, skapar en större yta i samma nivå.

3. Altarring delas upp i fyra delar för att göra koret mer flexibelt. De små delarna kan förvaras i altaret och de större kan placeras framför fönster om ytan behövs. Koret blir mer användbart och flexibelt.

4. Tillgänglighetsanpassning av koret i form av en ramp i mittgången. 

5. Ny förvaring, platsbyggd i lika utförande som förvaring i sakristian. Frigör yta i vapenhuset för stolsförvaring.

6. Totalt 7 bänkrader tas bort för att skapa en flexibel yta som ska kunna nyttjas som samtalshörna och barnhörna men också som ståplats vid bla skolavslutningar då kyrkan är fullsatt.

7. Projektor i taket för att kunna projicera bilder mm, direkt på kyrkväggen. 

8. Ny förvaringslösning i vapenhuset. 

 

 

Förändringar i Vislanda kyrkorum 

Tankar om förändringarna.

Ett arbete pågår just nu med vissa förändringar i kyrkorummet i Vislanda 
kyrka. Det är en process som tar lång tid och där många ska vara inblandade. 
Efter långa diskussioner har ett förslag arbetats fram av en arkitekt. Förslaget har presenterats vid ett annonserat möte och samtalen fortsätter. Alla är välkomna med synpunkter! Och här kommer mina egna: 

När Vislanda kyrka invigdes 1794 var det främst prästen som skulle synas och höras. Gudstjänstbesökarna var mest åhörare som skulle lyssna och lära. Nattvarden firades sällan, gudstjänstordningen var alltid likadan och inövad. 
Idag 220 år senare tänker vi väldigt annorlunda om hur kyrkorummet ska 
användas. Vi vill uttrycka vår kristna tro och andliga erfarenheter på många olika sätt. Alla ska bli sedda och vara delaktiga. Det gäller särskilt barn och ungdomar som är mer vana vid att använda bilder än att lyssna. Vi vill kunna använda hela kyrkorummet, speciellt som nattvarden nu firas ofta. 
Eftersom de allra flesta vill delta ska de lätt kunna komma fram i kyrkan. 
Kyrkomusiken har många olika stilar så att vi behöver plats i koret för både musiker och körer som samverkar. 

Jag vill att vi ska bevara vår vackra kyrka som en helig historisk plats men som en plats för hela livet och allas liv, inför Gud. 

Anders Lindow