Foto: IKON

Ska gravstenen säkras?

Har du fått hem ett brev om att en gravsten måste säkras upp?

Är du gravrättsinnehavare så innebär det att du måste se till att den säkras enligt gällande regler från Centrala Gravvårdskommittén. Detta innebär inte att stenen ska rätas upp, vilket är något många missuppfattar. Kontakta kyrkvaktmästare innnan jobbet påbörjas och när det är klart. Tänk på att om du gör jobbet själv så är du ansvarig om något händer. Du kan också få hjälp att säkra gravstenen, kontakta begravningsbyrån eller stenfirman direkt, du kan även kontakta vaktmästeriet för mer information. Vill du istället lämna tillbaka gravrätten så går det bra att göra det även om inte gravrättstiden gått ut.