Foto: Kristin Horn Sellström

Vislanda Kyrka

Mot slutet av 1700-talet diskuterade sockenborna om man inte borde bygga en ny kyrka. Placering och kostnad var de stora diskussionsämnena. Den nya kyrkan uppfördes 1792-94.

Vislanda Kyrka renoverades under våren 2017. Följ med på en rundtur in i kyrkan för att se hur vacker den är! 

Altarprydnaden har varierat under århundradena. Från början hade man korset med törnekrans och svepeduk, som nu finns på den norra kyrkväggen. 1902 byttes detta kors ut mot glasfönstret med Kristusbilden (den gode herden). Under åren 1944-63 var den stora tavlan med motivet Kristi uppståndelse placerad över altaret. Denna tavla var skänkt av prosten Holm och flyttades vid renoveringen 1963 till sin nuvarande plats.

Predikstolen flyttades från den gamla kyrkan och är således bevarad. Den hade tillverkats redan 1625. Dess bemålning är idag så nära originalmålningen man kunnat komma.
 Läktarorgeln byggdes av Pehr Schiörlin i Linköping och kom på plats i kyrkan 1813. Utöver kostnaden för orgelverket betalade man för transport och orgelbyggarens och medhjälparnas uppehälle i Vislanda under sexton veckor samt bidrog med dagsverken. Orgeln är nu restaurerad och i ursprungligt skick, utökat med en pedal. Änglabilderna på orgelfasaden kommer antagligen från Blädinge kyrka och är 100 år äldre än orgelverket.

Den unika dopfunten är gjord i mässing av bröderna Ivar och Harald Andersson. Den skänktes av dem och kyrkliga sykretsen 1938. Dopfunten har flera inskrifter i metallen. Dopljusstaken har tillkommit senare.

Kyrkan äger två vinkannor. Den nyare från 1937 är en kopia av den äldre kannan från 1757. Kannorna är mycket dekorerade; den äldre uppvisar flera för silversmeden Axel Johan Limnell i Växjö typiska utsmyckningar.
Nattvardskalkens nedre del är från 1620. Den övre delen tillkom 1831. Det var inte helt ovanligt att man lät göra om en kalk på detta sätt, men det förstörde naturligtvis de ursprungliga proportionerna.