Sånger för själen

Sånger framförda av våra körmedlemmar i olika konstellationer, under ledning av Maria Bertilsson Panagou.