Verksamhet på Björkliden

De flesta torsdag eftermiddagar finns präst tillgänglig på Björkliden för enskilt samtal för boende, anställda och allmänheten. En gång i månaden firar vi även gudstjänst på Björkliden. För aktuella datum se vår kalender.

Just nu har vi ingen verksamhet på Björkliden på grund av Covid-19 pandemin.

Björkliden är en viktig plats i vår bygd. Det är ett hem och en trygg plats där våra äldsta får god vård och service.  Det är också en mötesplats centralt i Vislanda dit de flesta lätt kan ta sig. Vi har därför utökat vår närvaro på Björkliden för att kunna skapa fler goda möten. 

Kyrkoherde Anders Lindow finns som regel tillgänglig varje torsdag 13.00-16.00. Boka gärna tid för enskilt samtal i förväg per telefon, SMS eller e-post.

En gång i månaden kl 14.00-14.30 firar vi gudstjänst med eller utan nattvard. Vi brukar vara ett härligt gäng på ca 40 personer som har en fin stund tillsammans och du är varmt välkommen att vara med! Kl 14.30 serveras eftermiddagskaffe till självkostnadspris.