Meny

Förskolan Lyktan

Tillsammans ÄR vi, tilllsammans LÄR vi! Stort och smått - vi skapar gott!

Svenska kyrkan i Vislanda och Blädinge driver sedan januari 2020 en liten förskola för max 18 barn i Vislanda församlingshem Lyktan. Vi har utvecklat vårt redan omfattande arbete med barn och familjer så att vi kan ta hand om de yngsta barnen hela dagen. På så sätt kan vi erbjuda en barnomsorg som många familjer önskat och vi får följa med barnen i deras utveckling under en längre tid.

Förskolan Lyktan har en syskongrupp för barn i åldern 1-5 år där vi arbetar åldersintegrerat utifrån barnens intressen. Förskolan följer statens läroplan för förskolan (Lpfö 18) och har en kristen profil. Verksamheten är öppen att söka till för alla barn utifrån föräldrarnas val och kommer att drivas med ”skolpengen” från Alvesta kommun. Taxan för barnomsorgen är densamma som för de kommunala förskolorna. I dagsläget är alla våra platser fyllda, men du är varmt välkommen att ansöka om en plats för ditt barn. 

Frågor ställs till: 

Anders Lindow kyrkoherde
anders.lindow@svenskakyrkan.se 0472-30227
Mia Wallin, rektor 
maria.i.wallin@svenskakyrkan.se 0372-400 60

 

Blankett för ansökan om förskoleplats

Har du synpunkter eller klagomål kan du framföra dem till oss genom att använda kontaktformuläret som finns längst ner på första sidan av vår webbplats!

Mia Wallin, Annika Larsson och Sara Jonsson är våra nya medarbetare på förskolan Lyktan.

Vi säger varmt välkomna till:  

Maria(Mia) Wallin, Ryssby, rektor
Annika Larsson, Vislanda, förskollärare
Sara Jonsson, Vislanda, förskollärare
Linda Nilsson - börjar 1 juni!