Förskolan Lyktan

Tillsammans ÄR vi, tillsammans LÄR vi! Stort och smått - vi skapar gott!

Svenska kyrkan i Vislanda och Blädinge driver sedan januari 2020 en liten förskola för med 18 heltidsplatser i Vislanda församlingshem Lyktan. Vi har utvecklat vårt redan omfattande arbete med barn och familjer så att vi kan ta hand om de yngsta barnen hela dagen. På så sätt kan vi erbjuda en barnomsorg som många familjer önskat och vi får följa med barnen i deras utveckling under en längre tid.

Förskolan Lyktan har en syskongrupp för barn i åldern 1-5 år där vi arbetar åldersintegrerat utifrån barnens intressen. Förskolan följer statens läroplan för förskolan (Lpfö 18) och har en kristen profil. Verksamheten är öppen att söka till för alla barn utifrån föräldrarnas val och drivs med ”skolpengen” från Alvesta kommun. Taxan för barnomsorgen är densamma som för de kommunala förskolorna. Vi serverar alla måltider från vårt eget kök där maten lagas från grunden. Här kan du läsa vår livsmedelspolicy.

Du når Förskolan Lyktan på telefonnummer 0472-30848

Frågor ställs till: 

Anders Lindow kyrkoherde
anders.lindow@svenskakyrkan.se 0472-30227
Mia Wallin, rektor 
maria.i.wallin@svenskakyrkan.se 0372-400 60

Hos oss jobbar:

Linda Nilsson, Annika Larsson, Mia Wallin, Sara Johnsson,Ulrica Carlsson och Emma Nilsson som vikarierar för Bianca Davidsson som är föräldraledig. 

Vill du söka förskoleplats till ditt barn så görs det via kommunens e-tjänster:

https://alvesta.ist.se/alvesta/login.htm

 

Linda Nilsson, Annika Larsson, Mia Wallin, Bianca Davidsson (föräldraledig), Sara Johnsson och Ulrica Carlsson är vår fantastiska förskolepersonal!

Har du synpunkter eller klagomål kan du framföra dem till oss genom att använda kontaktformuläret som finns längst ner på första sidan av vår webbplats!

Förskolan Lyktans skriftliga rutiner för hantering av klagomål Förskolan Lyktans skriftliga rutiner för hantering av klagomål.

Enligt skollagen 4 kap 8 § ska förskolan ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot barnomsorgen. Från och med den 1 juli 2011 ska varje barn eller vårdnadshavare ha möjlighet att framföra skriftliga klagomål kring sin barnsomsorg.

Förskolan Lyktan strävar efter att ha en god dialog med barn och vårdnadshavare. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller om det finns något som du är missnöjd med i din barnsomsorg, ser vi främst att du kontaktar den person som ditt klagomål berör.  Om ni inte lyckas med att lösa problemet kan du vända dig till rektor. Du kan även lämna in ett skriftligt klagomål till kyrkorådet.

Rektor samt kyrkoherde kommer att ta hand om ditt klagomål och utreda detta. Du ska få en återkoppling senast 7 dagar från att det skriftliga klagomålet har inkommit.

Tillvägagångssätt vid klagomål:

  • Prata först med personalen som klagomålet berör.
  • Om du inte är nöjd så kan du prata med rektor eller kyrkoherde om ditt problem.
  • Du skickar ditt skriftliga klagomål per post.
  • Det skriftliga klagomålet behandlas och dokumenteras.
  • Ditt klagomål utreds av rektor samt kyrkoherde
  • Du får inom 7 dagar från att det skriftliga klagomålet kommit in en bekräftelse på att ditt klagomål inkommit och att det tagits om hand.
  • När ditt klagomålsärende avslutats får du ett skriftligt svar.

Hit kan du skicka ditt brev:
Vislanda-Blädinge församling
Vislanda församlingshem 1, Lindås
342 52 Vislanda

Du kan även maila till kyrkoherde via länk som finns under fliken förskolan på vår hemsida.