Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan i Vislanda & Blädinge Besöks- och postadress: LINDÅS, 34252 VISLANDA Telefon:+46(472)30007 E-post till Svenska kyrkan i Vislanda & Blädinge

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Förskolan Lyktan

Nu startar förskolan Lyktan - varmt välkommen med din intresseanmälan!

Svenska kyrkan i Vislanda och Blädinge startar nu en liten förskola för max 18 barn i Vislanda församlingshem Lyktan, med nyanställd pedagogisk personal. Vi utvecklar vårt redan omfattande arbete med barn och familjer så att vi kan ta hand om de yngsta barnen hela dagen. På så sätt kan vi erbjuda en barnomsorg som många familjer önskat och vi får följa med barnen i deras utveckling under en längre tid.

Vi vill erbjuda en syskongrupp för barn i åldern 1-5 år där vi kan arbeta åldersintegrerat utifrån barnens intressen. Förskolan kommer att följa statens läroplan för förskolan (Lpfö 18) och ha en kristen profil. Verksamheten är öppen för alla barn utifrån föräldrarnas val och kommer att drivas med ”skolpengen” från Alvesta kommun. Taxan för barnomsorgen är densamma som för de kommunala förskolorna. Vi erbjuder inskolning fr.o.m. 7 januari 2019. Det finns i dagsläget ett fåtal platser kvar på vår förskola, är ni intresserade av en plats för ert barn, hittar ni kontaktuppgifter och intresseanmälan nedan! 

Frågor och intresseanmälan

Anders Lindow kyrkoherde
anders.lindow@svenskakyrkan.se 0472-30227
Mia Wallin, rektor 
maria.i.wallin@svenskakyrkan.se 0372-400 60

 

Blankett för intresseanmälan

Mia Wallin, Annika Larsson och Sara Jonsson är våra nya medarbetare på förskolan Lyktan.