VUXENVÄGEN

Man blir aldrig för gammal för att lära sig, och inte heller för att hjälpa till. I våra församlingshem finns varje vecka aktiviteter för gemenskap, lärande och engagemang. Här hjälps vi åt och det är roligt att vara behövd som ideell medarbetare. Vi delar både måltider och samtal om tro och liv.

Process:

En andlig utveckling som leder till vägval mot ansvarstagande i samhället och för kyrkans liv

Mätbara mål:

  • Katekumenatsgrupp/samtalsgrupp för vuxna om tro som leder till dop, konfirmation eller nytt engagemang
  • Bibelstudier och dialog om livsfrågor
  • Tydlig hälsoprofil i all verksamhet
  • Gemenskapsträffar med program som undervisar och utvecklar
  • Utbildning av frivilliga och kyrkvärdar
  • Hantering av medlemsfrågor och utträden, före och efter