Vislanda

På den här sidan hittar du information om Vislanda Kyrka, församlingshemmet Lyktan och våra kyrkogårdar.

Vislanda Kyrka

Mot slutet av 1700-talet diskuterade sockenborna om man inte borde bygga en ny kyrka. Placering och kostnad var de stora diskussionsämnena. Den nya kyrkan uppfördes 1792-94.

Lyktan

Lyktan är namnet på Vislandas Församlingshem. Här samsas alla våra aktiveter under ett tak.

Kyrkogårdarna och gravskötsel

Hur sköts en kyrkogård, vad innebär det att vara gravrättsinehavare och hur hittar jag en viss gravplats?