Angående artikel i Smp om trädfällning

Nyhet Publicerad

På SMP:s nätsida finns idag en artikel om en polisanmälan mot "Vislanda kyrka" för illegal trädfällning av värdefulla träd från 1700-talet. Och nyheten sprids nu i olika medier. Kyrkorådets arbetsutskott är redan helt informerade i ärendet. Nu vill jag att alla ska veta fakta ifall ni får frågor.

Rätt fakta är att de första två träden som fälldes med tillstånd var almar från 1700-talet. De andra två yngre träden som vi fällde efteråt var förstörda eller kunde inte växa vidare på platsen.

Det ena trädet var en stor alm som knäcktes av en av de större almarna från 1700-talet intill, vilken blåste omkull av stormen Simone. Att den mindre och yngre almen intill knäcktes berodde på att den stora blåste ned under tiden som vi väntade på tillstånd. Hade vi fått tillståndet snabbare hade vi kunnat rädda den yngre almen! Den togs nu bort för att den var förstörd och för att den låg inne på kyrkogården.

Det andra trädet som togs bort var en midre lönn som skjutit upp under kyrkogårdsmuren och som skulle förstöra muren om den växte vidare. Denna lönn stod också väldigt nära ett annat träd som är skyddat.

Dessutom säger den godkända trädvårdsplanen att raden av skyddade träd behöver gallras och att återplantering inte behöver ske på samma plats och inte heller med samma trädsort. Både kultur- och miljömyndigheten har sagt att de håller med om att de två träden kunde tas bort, och att det inte var något fel på arbetet, men det enda som Länsstyrelsen nu påpekar är att det först borde ha ansökts om tillstånd.

Anders Lindow, kyrkoherde