Foto: Mattias Wahlgren

Kyrkorådet har sammanträtt

Nyhet Publicerad

Med anledning av den mediala uppmärksamheten under veckan som föregick publicerar vi materialet som legat till grund.

Kyrkorådet i Visby domkyrkoförsamling fattade vid sitt sammanträde 26 februari två viktiga beslut. De har båda bäring på aktuella frågor med stort mediaintresse den senaste veckan.
Protokollet från sammanträdet justerades den 1 mars 2017 och laddas med länken.

Stöd för domprosten

Mot bakgrund av de anmälningar som inkommit till domkapitlet mot domprosten, finner kyrkorådet det angeläget att uttala sitt stöd och förtroende för Mats Hermansson som domprost. Beslutet var enhälligt.

Stöd för Arbetsutskottets svar på biskopens visitationsprotokoll.

Det svar som Arbetsutskottet (AU) tidigare översänt till stiftet och biskopen fick nu enhälligt stöd av kyrkorådet. Församlingen står enad i sitt svar till biskopens visitationsprotokoll.
Du kan här läsa såväl AUs svar på biskopensvisitationsprotokoll, som själva visitationsprotokollet, där de två sista sidorna är sammanfattningen vilken låg som grund i AUs svar.