Foto: Mattias Wahlgren

Barn och unga - Pausat pga Covid-19

Barnkörer, öppna verksamheter, skolkyrka, ungmässa... Vi har ett rikt och varierat utbud av aktiviteter för barn och unga.

Det finns verksamhet för barn i alla åldrar hos oss. Från öppen verksamhet för riktigt små barn med föräldrar, till After School för förskolebarn upp till och med mellanstadiet. .
 
I församlingen finns ett flertal anställda som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet. Både förskollärare, fritidsledare och pedagoger. Aktiviteter och körer finns i alla våra tre kyrkor och vi har utbyte och samarbete kyrkorna emellan.
 
All öppen verksamhet, dit man inte behöver föranmäla sig, är gratis och oftast serveras fika till självkostnadspris. För deltagande i våra fasta barngrupper tas en mindre terminsavgift ut. Kontakta respektive kyrka för mer information.
 
Alla är välkomna att delta i våra verksamheter - hoppas att vi ses snart!