Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Församlingsinstruktion

För att världen ska leva.

Varje församling inom Svenska kyrkan skall ha en församlingsinstruktion, denna skall vara utarbetad av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet.

Visby domkyrkoförsamling arbetade under 2012 med att ta fram en ny församlingsinstruktion. Alla medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor bjöds in att delta i arbetet.

Församlingsinstruktionen är ett levande dokument. Den senaste versionen godkändes av Kyrkofullmäktige den 9 november 2015 och utfärdades av Domkapitlet 16 december 2015.

Här är Församlingsinstruktionen. (PDF)