Församlingsinstruktion

För att världen ska leva.

Varje församling inom Svenska kyrkan skall ha en församlingsinstruktion, denna skall vara utarbetad av kyrkoherden och kyrkorådet i församlingen i samråd med domkapitlet.

Visby domkyrkoförsamling arbetade under 2012 med att ta fram en ny församlingsinstruktion. Alla medarbetare, förtroendevalda och församlingsbor bjöds in att delta i arbetet.

Församlingsinstruktionen är ett levande dokument. Den senaste versionen godkändes av Kyrkofullmäktige den 9 november 2015 och utfärdades av Domkapitlet 16 december 2015.

Här är Församlingsinstruktionen. (PDF)