Kontakt

Välkommen att höra av dig till oss som arbetar i domkyrkoförsamlingen. Så når du verksamheter och medarbetare i Visby domkyrkoförsamling.

Kontakta domkyrkoförsamlingen

Postadress: Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby
Telefon: 0498-20 68 00, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8–12, besöksadress Norra Kyrkogatan 2
E-post: visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

Kontakta kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen

Välkommen att besöka oss, ringa eller skicka ett mejl.
Besöksadress: måndag–fredag, kl 9.30–12.00 på Peder Hardings väg 14.
Telefon: 0498-20 68 80, måndag–fredag kl 8–12.
visby.kyrkogardsforvaltningen@svenskakyrkan.se

Kontakta Förskolan Änget

Telefon: Ekorren 076-105 68 74, Räven 072-237 68 78
E-post: visby.forskolan.anget@svenskakyrkan.se

Medarbetare i församlingen

I listan finns kontaktuppgifter till alla medarbetare i domkyrkoförsamlingen, grupperade efter yrken.

Präster

  Diakoner

   Musiker

    Barn-, ungdoms- och konfirmandarbete

     Kultur- och besöksverksamhet

      Husvärdar

       Vaktmästeri

         Birkagårdens härbärge

           ANSGAR dagverksamhet

            Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen