Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Sorgegrupper

Leva vidare - samtalsgrupper i sorgens tid

Vi startar nya samtalsgrupper varje vår och höst, eller när behov finns.
Vi erbjuder tre olika sorgegrupper:

- Föräldrar som förlorat barn.
- För unga, 15-25 år, som förlorat förälder eller syskon.
- För dig som förlorat en nära anhörig eller vän.
- För dig som förlorat någon genom självmord.

Varmt välkommen att höra av dig till oss för frågor och information. Att vara med i en sorgegrupp är kostnadsfritt.

Sjukhuspräst Susanna Petersson, 0498-20 68 43

Sjukhuspastor Anna Ljung, 0498-26 89 52

Sjukhuskyrkan:
Telefon: 0498-26 89 52