Ringar på vatten.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Sorgegrupper

Sorgegrupp för att tillsammans söka hopp i det svåra.

Sorgegrupp är en möjlighet att möta andra som delar erfarenheten av att ha förlorat en närstående genom döden. Gruppen leds av präst och/eller pastor. Vi träffas fem onsdagar under oktober och november. Dessutom erbjuds en senarelagd återträff.

Gruppen kan bli sammansatt på olika sätt. Vanligast är att deltagarna har förlorat sin make, maka, sambo eller partner. Vi ordnar även sorgegrupp för föräldrar som förlorat barn och för vuxna som förlorat närstående genom suicid. 

Varmt välkommen att höra av dig om du vill vara med i höstens sorgegrupp eller i en grupp längre fram. Vi tar emot din anmälan med största omsorg och respekt. Vi återkommer så snart vi har en passande grupp.

Kommande gruppstart:
Onsdag 5 oktober kl. 13:00-15:00.
Gruppen möts sedan onsdagar kl. 13:00-15:00 den 12, 19 och 26 oktober samt den 9 november.

Plats:
Visby domkyrka Sankta Maria, samtalsrummet
 
Vänlig hälsning, 
Sjukhuspastor Anna Ljung och sjukhuspräst Moa Sjögren

Kontaktperson och anmälan: