Kvällsbild från Norra kyrkogården i Visby
Foto: Johan Arvidsson

Sorgegrupper

Leva vidare - samtalsgrupper i sorgens tid

En ”Leva vidare-grupp” är en möjlighet att få möta andra som delar erfarenheten av att ha förlorat en närstående genom döden. Den leds av en diakon/präst/pastor. Vi träffas 6 gånger.

Vi startar nya samtalsgrupper om sorg som vi kallar ”Leva vidare” varje vår och höst, eller när behov finns. Grupperna kan vara sammansatta på olika sätt, vanligast är grupper där man förlorat sin make/maka/sambo. Vi kan också samla till samtalsgrupp för föräldrar som förlorat barn eller när man förlorat någon genom suicid.

Varmt välkommen att höra av dig för frågor och information.
Att vara med i en sorgegrupp är kostnadsfritt.

Sjukhuskyrkan telefon: 0498-26 89 52

Kontaktperson:

Susanna Petersson

Sjukhusdiakon