Sjukhuskyrkan

På sjukhusen i Visby har du som patient, anhörig eller personal tillgång till kyrkans stöd och hjälp. I Sjukhuskyrkan arbetar Svenska kyrkan och frikyrkorna tillsammans med den andliga vården.

När livet förändras

På ett sjukhus kan man under en och samma dag uppleva hur livet vänder, från glädje och trygghet till djupaste sorg och förtvivlan. Även när det inte är fullt så dramatiskt kan det ändå finnas behov av att få samtala med någon. På sjukhuset väcks ofta frågor om liv och död och vad det innebär att vara sårbar. Sjukhuskyrkans arbete går ut på att skapa tid och rum för reflektion och bearbetning kring dessa tankar och känslor.

Kropp och själ

Tillsammans med övrig personal på sjukhuset vill sjukhuskyrkan förstärka helhetssynen på människan. Kropp och själ hör ihop. Sjukhuskyrkan har som särskild uppgift att belysa och ta tillvara människors inre och andliga behov, alltid med respekt för olika religiösa traditioner. Om du önskar så förmedlar vi gärna kontakt med företrädare för andra kyrkor och religioner.

Gudstjänst och nattvard

Vi firar mässa varje tisdag kl 13 mässa i sjukhuskyrkans lokaler. Hit är alla välkomna!
Enskild nattvard kan även firas på rummet för den som så önskar.

Vårt gudstjänstrum är öppet vardagar 9-15.30. Du är alltid välkommen att sitta ned en stund i stillhet.

Tystnadsplikt

Vi som arbetar i sjukhuskyrkan har tystnadsplikt och vi för inga journaler.

Beredskap

Sjukhuskyrkan har beredskap kvällar, nätter och helger, året om. Du kan alltid be personalen kontakta oss. Det finns även ett telefonnummer dit du kan ringa dagtid, 0498-26 89 52. Om ingen svarar så läs in  ett meddelande på telefonsvararen.

Kontaktpersoner

Kropp och själ hör ihop

Kropp och själ hör ihop. På sjukhuset väcks ofta frågor om liv och död och vad det innebär att vara sårbar. Vi som arbetar i sjukhuskyrkans finns till för samtal och för att reflektera och bearbeta dessa tankar och känslor.

I sjukhuskyrkan arbetar Svenska kyrkan och frikyrkorna tillsammans. Om du önskar så förmedlar vi gärna kontakt med företrädare för andra kyrkor och religioner.