Foto: Anna Lindskog

Pedagogik och arbetssätt

Musik, experiment och inte minst uteaktiviteter är viktiga delar i vår verksamhet.

I alla väder

Utomhuspedagogik innebär för oss att vi är ute varje dag oavsett väder. Vi utforskar närbelägna lekplatser och gör varje vecka promenader till skogen.

Att bedriva stor del av verksamheten utomhus betyder att barnen får möjlighet att röra sig på större ytor och uppleva årstiderna i skog och närmiljö. I skogen blir balansgång, hoppa och klättra naturliga inslag. Där hittar vi små insekter och stora träd, saker man kan plocka/samla på och barnen lär sig att tycka om och ta hand om vår gemensamma natur.  Vi tar ofta med oss material från skogen tillbaka till förskolan och skapar något spännande av det.

Att vistas utomhus leder också till friskare och gladare barn och pedagoger.

I skogen utforskar vi miljön bl.a. med hjälp av Skogsmulle.

Smakfullt

På vår ”lillagård” har vi några odlingslådor där vi har möjlighet att bl.a. odla egna grönsaker. Att plocka bönor, morötter och potatis är spännande och lärorikt. Även om skörden inte blir så stor så är det roligt att kunna smaka på det vi odlat.

Spring i benen

I vårt rörelserum med byggkuddar och mjuka mattor finns det gott om plats för gymnastik och lek.  Här byggs det kojor och hinderbanor. Vi har gymnastik och bollsporter men framförallt så är det ett rum där man kan få utlopp för spring i benen. 

Från hammare och spik till pärlor och paljetter

I ateljén får barnen möjlighet att experimentera och skapa i olika material och färger. Här utmanas bl.a. fantasi och motorik och skapas stora som små verk

Musik som blir konsert

Varje vecka har vi sångstund med Terra Nova kyrkans kantor Åsa.

Det är sång och rörelse och ibland kommer någon figur på besök eller så spelas det på olika instrument. När terminen närmar sig sitt slut blir det en liten konsert som avslutning.