Universitetskyrkan Visby

Universitetskyrkan är Visby domkyrkoförsamling vid Campus Gotland. In english below.

Universitetskyrkan vill skapa mötesplatser och sammanhang där människor får möjlighet att dela erfarenheter och livet med varandra.

Vi finns till för alla oavsett tro. Men även för de utan tro. Präster i Svenska kyrkan har absolut tystnadsplikt

Kontaktuppgifter längre ner på sidan.

UNIVERSITY CHAPLAINCY CAMPUS GOTLAND

We are the chaplaincy at Campus Gotland in Visby.

Our aim is to create spaces and opportunities for people to connect and share experiences. We are here for you regardless of belief. We serve people of different religious traditions as well as people of other (or no) spiritual convictions.  

Our chaplain listen to your concerns and are bound by professional confidentiality.

Call or email to make an appointment. 

Kontakta domkyrkoförsamlingen

Postadress: Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby
Telefon: 0498-20 68 00, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8–12, besöksadress Norra Kyrkogatan 2
E-post: visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

Katekumenatet – samtal om tro

Livsfrågor och tro i en samtalsgrupp. Längtar du efter att, tillsammans med andra, få samtala om livet och tron?

Körer som sjunger tillsammans under Världens Barn-konserten i domkyrkan 2019.

Körer

Sjung för livet! Visste du att körsångare blir glada och friska? Vårterminen börjar vecka 3, 16 januari. Välkommen att sjunga med oss!

Bild på en uppslagen kalender

Vad är på gång i församlingen?

Vill du veta när det är gudstjänst i helgen? Eller vad som händer i morgon? När är det Klapp och klang, och hur dags var det? Du når vår kalender på flera olika sätt. Men börja gärna här.