Bild från drop in-dop 2012
Foto: Åsa Höjer

Dop

I dopet förs barnet in i livets stora sammanhang, i gudsgemenskapen.

Dopet tillhör en av kyrkans heliga handlingar, ett av kyrkans sakrament. Att det kallas så beror på att det är något som instiftats av Jesus själv. En handling där ett jordiskt medel (vattnet) ger en andlig gåva (barnaskap hos Gud).

Dopet kan också ses som en rit, en handling som hjälper människan att markera en viktig milstolpe i livet. Sådana riter behöver vi när ett barn har fötts, när man håller på att bli vuxen, när man älskar någon och vill gifta sig och när någon har dött. Alla är riter med livsomfattande innehåll.

Vanligast är att döpas som barn men det finns ingen åldersgräns för dopet. Skillnaden är att den som döps som vuxen genom kyrkans försorg också undervisas inför sitt dop medan barnet får sin undervisning i efterskott - av sina föräldrar, faddrar och vid konfirmationen.

I dopgudstjänsten stöter du på en mängd olika tecken eller symboler, lär mer om dessa här intill.