Foto: Anna Lindskog

Skogsmulle i förskolan

Vår förskola är Skogsmullecertifierad vilket innebär bland annat att pedagogerna är utbildade genom Friluftsfrämjandet.

Mulle är ett litet troll som bor i skogen och lär barnen att ta hand om naturen och alla djuren. Vi lär oss om småkryp och växter, bygger kojor, klättrar över stock och sten, tittar på stora träd och små blommor.

Utomhusaktiviteter är en viktig del av vår pedagogik. I samband med pedagogernas ”Skogsmulle i förskolan”-utbildning ingick förskolan ett samarbetsavtal med Friluftsfrämjandet. Avtalet ger förskolan rätt att använda metoden Skogsmulle i förskolan och vi som pedagoger får tillgång till lektionsmaterial, arbetsmetoder och vidareutbildningar.

Med Skogsmulle i förskolan låter vi barnen uppleva naturen och årstidernas skiftningar med alla sinnen. Förutom massor av rörelseglädje får barnen grundläggande friluftsfärdigheter som de kommer att ha nytta av resten av livet.

Vid varje Skogsmulle-tillfälle får ett spännande äventyr ta form med naturen som lärmiljö.

Barnen i ”Skogsmulle i förskolan” får bland annat grundläggande kunskaper om vad allemansrätten innebär samt hur man håller sig torr, varm och mätt ute i alla väder. Den gemensamma upplevelsen står i centrum. Kretslopp, livscykler och näringskedjor är några exempel på vad förskolegruppen får utforska tillsammans.

Hela idén bakom Skogsmulle i förskolan är att ge barnen ett lustfyllt och upplevelsebaserat lärande. 

”Alla förskolor och skolor ska ha råd med friluftsliv på schemat. Därför tar vi inte extra betalt för vår metod eller lektionsmaterial. Det vi hoppas på i gengäld är att så många som möjligt vill bli medlemmar och därmed stödja vårt arbete”

Citatet ovan kommer från Friluftsfrämjandets hemsida. www.friluftsfrämjandet.se