Meny

Skolkyrka

Samtliga årskurser, från 6-årsverksamhet till gymnasiet, inbjuds till olika samlingar i församlingens kyrkor under läsåren.

Svenska kyrkan i Visby möter varje år nästan två tredjedelar av alla elever och lärare i olika sammanhang. Ett mångårigt samarbete pågår mellan några av skolorna och olika närliggande kyrkor. Därav ser en del av samlingarna olika ut fastän de behandlar samma ämnen, till exempel högtiderna.

Vi kan berätta om kyrkohistoria på ön och kristendomen i allmänhet, dockspel om julen och påsken, bibelns historier samt ceremonierna i samhället. För att nämna några.

Kontakta församlingsexpeditionen, 0498-20 68 00, för mer information och samtal om hur vi kan bidra till utbildningen.