Foto: Josefin Casteryd/IKON

Skolkyrka

OBS - Pausas pga corona!

Samtliga årskurser, från 6-årsverksamhet till gymnasiet, välkomnas till olika samlingar i församlingens kyrkor under läsåren.

Svenska kyrkan i Visby möter varje år nästan två tredjedelar av alla elever och lärare i olika sammanhang. Ett mångårigt samarbete pågår mellan några av skolorna och olika närliggande kyrkor.

Vi kan berätta om kyrkohistoria på ön och kristendomen i allmänhet, julen och påsken, bibelns historier samt ceremonierna i samhället. För att nämna några.

Kontakta församlingsexpeditionen, 0498-20 68 00, för mer information och samtal om hur vi kan bidra till utbildningen.