Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Våra kyrkogårdar

I Visby finns tre aktuella kyrkogårdar: Norra, Södra respektive Östra kyrkogården

Fram till 1830 gravsattes Visbyborna i och kring Domkyrkan. Av olika skäl, bl a hygieniska, förbjöds gravsättning inne i kyrkorna och stadsförsamlingarna uppmanades att anlägga större kyrkogårdar utanför stadskärnan. För Visbys del innebar det att den Nya kyrkogården, sedermera den Östra kyrkogården, anlades 1830, en liten bit öster om ringmuren. I samband med koleraepidemin kring 1850 användes även marken i kring S:t Görans ruin strax norr om staden. Efter bara 40 år var dock Östra kyrkogården fullbelagd varför man anlade den Södra kyrkogården 1870. Då invigdes även Östra gravkapellet.

Norra kyrkogården tillkom 1916 och har utvidgats 1967, 1993, 2001samt 2018. Allhelgonakapellet samt krematoriet tillkom i samband med utbyggnaden 1967.

Våra kyrkogårdar

Antal kyrkogårdar: 3 st
Total yta: ca 12,3 ha
Gravplatser: ca 8 300
Gravskötselavtal: ca 1 200
Kulturgravar: ca 700
Sommarblommor: ca 4000