Medlem

Genom att vara medlem i Svenska kyrkan stöder du det kyrkan står för och vill erbjuda.

Du blir medlem i Svenska kyrkan när du döps. Tidigare, när kyrkan tillhörde staten, rådde en annan ordning, därför finns det medlemmar som inte är döpta. Som medlem tillhör du den församling där du är mantalsskriven.

Du är viktig!

Ditt medlemskap gör skillnad! Genom att vara medlem i Visby domkyrkoförsamling möjliggör du att nedanstående finns för dig själv och dina medmännniskor - nu och i framtiden. Tack för att du bidrar!

Gudstjänst

Gudstjänsten står i centrum för allt vi gör. Här hämtar vi kraft och inspiration för att leva ett kristet liv. Det är vår ambition att alla skall känna sig välkomna och i någon av församlingens fyra kyrkor finna ett tilltal som passar.

Närvaro, öppenhet och hopp

Medmänsklighet och socialt arbete har varit och är en av kyrkans främsta uppgifter och något din församling prioriterar. Att med närvaro och öppenhet ge en medmänniska hopp. Natthärbärget Birkagården för de hemlösa är ett sådant exempel. Andra är: samtalsstöd för den som har personliga eller äktenskapliga problem, hembesök för ensamma, sjuka eller som på annat sätt riskerar att hamna utanför den sociala gemenskapen. Vi arbetar såväl lokalt som genom biståndprojekt i världen.

Livets avgörande skeden

Kyrkan följer oss genom livets stora händelser - dop, konfirmation, vigsel och begravning. Vi erbjuder både högtidliga och vardagsnära former, där gemenskapen mellan generationer och människor spelar en viktig roll. Vi är medvandrare i liv och död, glädje och sorg.

Stillhet – en plats för eftertanke.

Tystnad är en bristvara i vårt samhälle. Överallt brusar det och många människor befinner sig i ständig aktivitet. Kyrkorummet erbjuder en stilla oas, en plats för eftertanke och meditation. Kyrkan är en frizon mitt i en bullrig och tidsanträngd vardag som ger oss andrum och perspektiv på tilvaron.

Kulturarv

Kyrkobyggnaderna såväl som innehållet i dem är kulturbärare. Ta domkyrkan som exempel, en vacker byggnad med vackra föremål men också en samlingsplats för människor att uttrycka sin tro. Här har människor firat gudstjänst ända sedan 1200-talet - en svindlande tanke! Ansvaret för underhåll ligger på församlingen och möjliggörs med din medlemsavgift.

Etik

Kristna värderingar handlar om ovillkorlig kärlek och empati med människor - att se det högsta i varje människa. Genom konfirmandundervisning, samtalsgrupper, medverkan i skolor och olika samhällsverksamheter stimulerar vi människor till samtal.

Sjukhuskyrkan

Finns för dem som är sjuka, deras anhöriga och personal. Sjukhuskyrkan erbjuder någon att tala med, någon som lyssnar, någon att be tillsammans med, någon att fira gudstjänst med. Dessutom arbetar man med kris- och katastrofberedskap.

Undervisning

Vi erbjuder samlingar för alla åldrar. De riktigt små barnen är välkomna med sina föräldrar till Öppen Förskola eller Barntimmar. Skolbarn genom scouter, Miniorer, Juniorer, pedagogiska program i domkyrkan, körer m.m. Vi besöker en tuff skolmiljö där det är viktigt att finnas till hands för att möta ungdomars behov av att få samtala om livsfrågor. Både ungdomar och vuxna kan gå och läsa för att bli konfirmerade och vi håller studiecirklar.

Musik

Musiken är ett klingande nådemedel i gudstjänsten och vid konserter den förstärker gemenskapen och upplevelsen i kyrkorummet. Församlingen har ett antal körer för såväl barn som vuxna och ungdomar.

Varför vara medlem i Svenska kyrkan?

Tack vare dig som är medlem kan vi bedriva ett rikt diakonalt arbete, med bland annat sorgegrupper och stöd till utsatta och behövande. Vi kan erbjuda barn och unga en meningsfull fritid i en utvecklande och lugn miljö samt vårda församlingens kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Vi kan vara en kraft som verkar för andlighet, delaktighet och gemenskap i ett samhälle där ensamhet och sekularisering breder ut sig.

Inte medlem ännu? Klicka här för att ladda ner en ansökan...

Utträde

Du kan gå ur Svenska kyrkan om du inte vill stödja vårt arbete. Då fyller du i ett formulär som du kan hämta på församlingsexpeditionen eller hämta på Svenska kyrkans hemsida, skriver under och skickar in till din församling, och detta är kostnadsfritt. Ibland dyker det upp sidor på internet som påstår sig ordna detta, också de kostnadsfritt. Men det är din namnteckning som gäller, och varför det är så kan du läsa om på Svenska kyrkans hemsida.