Foto: Mattias Wahlgren

Kyrkoråd

Visby domkyrkoförsamlingskyrkoråd väljs av kyrkofullmäktige och träffas cirka sex gånger om året.

Visby domkyrkoförsamlings Kyrkoråd består av representanter från tre olika nomineringsgrupper. Det är POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan), KySv (Kyrklig Samverkan i Visby stift) och Pvall (Personvalslistan).

Se gärna förteckningen över av kyrkofullmäktige valda ledamöter i kyrkorådet. Du når dem genom församlingsexpeditionen på telefon: 0498-20 68 00 eller via e-post.

Posk
Inger Harlevi, ordförande                              
Cecilia Lundberg                                           
Staffan Beijer                                                 
Frida Lindroth                                                
Helén Johansson                                          

Kysv
Linnéa Tibell, vice ordförande                       
Irene Kolberg                                                 
Anita Hammarberg                                        
Christina Ahlgren                                           

Pvall
Stellan Bergström                                          

Elisabeth Ström, domprost

Ersättare posk:
Karin Thysell
Solveig Gillberg
Ulla Lundberg
Roland Engkvist
Eva Westeman

Ersättare kysv:
Tommy Wissing
Yngve Andersson
Elisabeth Eriksson
Britt Ronsten 

Ersättare pvall:
Grym Sara Westberger 

Monica Öberg, sekreterare