Foto: Mattias Wahlgren

Kyrkoråd

Visby domkyrkoförsamlingskyrkoråd väljs av kyrkofullmäktige och träffas cirka sex gånger om året.

Visby domkyrkoförsamlings Kyrkoråd består av representanter från två olika nomineringsgrupper. Det är POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) och KySV (Kyrklig Samverkan i Visby stift).

Se gärna förteckningen över av kyrkofullmäktige valda ledamöter i kyrkorådet. Du når dem genom församlingsexpeditionen på telefon: 0498-20 68 00 eller via e-post.

Posk

Inger Harlevi, ordförande
Cecilia Schelin Seidegård
Cecilia Lundberg                                           
Staffan Beijer                                                 
Åsa Wackelin Flanking                                          

Kysv

Linnéa Tibell, vice ordförande
Doris Lemke
Christina Ahlgren
Anita Hammarberg                                        
Tommy Wissing                                                                       

Anna Lundgren, domprost

Ersättare posk:

Helén Johansson
Ulla Lundberg
Roland Engkvist

Ersättare kysv:

Barbro Wettersten
Eva-Lis Hammarström Lindén
Yngve Andersson

Monica Öberg, sekreterare

Kontakta oss

Telefon: 0498-20 68 00, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8–12
E-post: visby.domkyrko@svenskakyrkan.se