Foto: Mattias Wahlgren

Kyrkoråd

Visby domkyrkoförsamlingskyrkoråd väljs av kyrkofullmäktige och träffas cirka sex gånger om året.

Visby domkyrkoförsamlings Kyrkoråd består av representanter från två olika nomineringsgrupper. Det är POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) och KySV (Kyrklig Samverkan i Visby stift).

Se gärna förteckningen över av kyrkofullmäktige valda ledamöter i kyrkorådet. Du når dem genom församlingsexpeditionen på telefon: 0498-20 68 00 eller via visby.domkyrko@svenskakyrkan.se.

Kysv

Linnéa Tibell, ordförande
Doris Lemke
Christina Ahlgren
Anita Hammarberg                                        
Tommy Wissing            

Posk

Inger Harlevi, vice ordförande
Cecilia Schelin Seidegård
Cecilia Lundberg                                           
Staffan Beijer                                                 
Åsa Wackelin Flanking                                          

Anna Lundgren, domprost

Ersättare kysv:

Barbro Wettersten
Eva-Lis Hammarström Lindén
Eva-Mari Karlsson Kempi

Ersättare posk:

Helén Johansson
Ulla Lundberg
Roland Engkvist

Monica Öberg, sekreterare

Kontakta domkyrkoförsamlingen

Postadress: Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby
Telefon: 0498-20 68 00, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8–12, besöksadress Norra Kyrkogatan 2
E-post: visby.domkyrko@svenskakyrkan.se