Foto: Mattias Wahlgren

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Visby domkyrkoförsamling träffas två gånger om året. Ledamöterna väljs vid kyrkovalet, som sker vart fjärde år.

Ledamöterna i Visby domkyrkoförsamlings kyrkofullmäktiges representerar tre olika nomineringsgrupper. Det är

  • POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
  • KYSV – Kyrklig samverkan i Visby stift
  • SD – Sverigedemokraterna.

Kontakta domkyrkoförsamlingen

Postadress: Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby
Telefon: 0498-20 68 00, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8–12, besöksadress Norra Kyrkogatan 2
E-post: visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

Ordförande: Lennart Lindgren, KySV
1 vice ordförande: Åsa Wackelin Flanking, Posk
2 vice ordförande: Tommy Wissing, KySV

Ledamöter

Posk

Inger Harlevi
Cecilia Schelin Seidegård
Cecilia Lundberg
Staffan Beijer
Åsa Wackelin Flanking
Sven Sandström
Roland Engkvist
Helén Johansson
Mats Boström
Ulla Lundberg
Solveig Gillberg
Karin Hjorth

Ersättare

-

KySV

Linnéa Tibell
Doris Lemke                                   
Barbro Hejdenberg Ronsten          
Lennart Lindgren                            
Anita Hammarberg                         
Tommy Wissing                              
Christina Ahlgren                            
Roger Broberg                                
Nils-Gunnar Smith                          
Barbro Wettersten                          
Eva-Mari Karlsson Kempi              
Eva-Lis Hammarström Lindén

Ersättare KySV

Kenneth Mars Hardingz
Sören Strand
Britt Ronsten
Yngve Andersson
Karl-Henrik Fridblom

SD

Lars Engelbrektsson           

Ersättare SD

Marie Forsbäck

 

Anna Lundgren, domprost
Monica Öberg, sekreterare