Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Visby domkyrkoförsamlings kyrkofullmäktige träffas två gånger om året. Ledamöterna väljs vid kyrkvalet vilket sker vart fjärde år.

Visby domkyrkoförsamlings Kyrkofullmäktiges ledamöter ingår i tre olika nomineringsgrupper. Det är POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan), KySv (Kyrklig Samverkan i Visby stift) och Pvall (Personvalslistan).

Se gärna förteckningen över alla förtroendevalda. Du når dem genom församlingsexpeditionen på telefon: 0498-20 68 00 eller via e-post.