Foto: Mattias Wahlgren

Kyrkofullmäktige

Visby domkyrkoförsamlings kyrkofullmäktige träffas två gånger om året. Ledamöterna väljs vid kyrkvalet vilket sker vart fjärde år.

Visby domkyrkoförsamlings Kyrkofullmäktiges ledamöter ingår i tre olika nomineringsgrupper. Det är POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan), KySv (Kyrklig Samverkan i Visby stift) och Pvall (Personvalslistan).

Se gärna förteckningen över alla förtroendevalda. Du når dem genom församlingsexpeditionen på telefon: 0498-20 68 00 eller via e-post.