Foto: Mattias Wahlgren

Kyrkofullmäktige

Visby domkyrkoförsamlings kyrkofullmäktige träffas två gånger om året. Ledamöterna väljs vid kyrkvalet vilket sker vart fjärde år.

Visby domkyrkoförsamlings Kyrkofullmäktiges ledamöter ingår i tre olika nomineringsgrupper. Det är POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan), KySv (Kyrklig Samverkan i Visby stift) och Pvall (Personvalslistan).

Se gärna förteckningen över alla förtroendevalda. Du når dem genom församlingsexpeditionen på telefon: 0498-20 68 00 eller via e-post.

Ordförande: Karin Hjorth
1 vice ordförande: Tommy Wissing
2 vice ordförande: Anita Hammarberg

Posk
Inger Harlevi                           
Staffan Beijer                          
Karin Hjorth                             
Cecilia Lundberg                    
Helén Johansson                   
Kerstin Falk                             
Karin Thysell                           
Katja Nilmalm                          
Ulla Lundberg                         
Solveig Gillberg                      
Göran Bergfasth                     

Ersättere posk
---

Kysv
Lennart Lindgren                    
Linnéa Tibell                            
Tommy Wissing                      
Kenneth Marshardingz          
Irene Kolberg                          
Catharina Ödin                       
Anita Hammarberg                 
Sören Strand                           
Christina Ahlgren                    
Yngve Andersson                   
Karl-Henrik Fridblom              
Britt Ronsten                           
Barbro Wettersten                  

Ersättare kysv
Gunilla Rappe

Pvall
Monika May                            
Stellan Bergström                   
Grym Sara Westberger          
Julius Mehler         
Eva Strömbom           

Ersättare pvall
Martin Eriksson
Åsa Martinsson

Elisabeth Ström, domprost
Monica Öberg, sekreterare