Foto: Mattias Wahlgren

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige i Visby domkyrkoförsamling träffas två gånger om året. Ledamöterna väljs vid kyrkovalet, som sker vart fjärde år.

Ledamöterna i Visby domkyrkoförsamlings kyrkofullmäktiges representerar tre olika nomineringsgrupper. Det är

  • POSK – Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan
  • KYSV – Kyrklig samverkan i Visby stift
  • SD – Sverigedemokraterna.

Kontakta domkyrkoförsamlingen

Postadress: Norra Kyrkogatan 4, 621 55 Visby
Telefon: 0498-20 68 00, måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8–12, besöksadress Norra Kyrkogatan 2
E-post: visby.domkyrko@svenskakyrkan.se

Ordförande: Lennart Lindgren, KySV
1 vice ordförande: Åsa Wackelin Flanking, Posk
2 vice ordförande: Tommy Wissing, KySV

Ledamöter

Posk

Inger Harlevi
Cecilia Schelin Seidegård
Cecilia Lundberg
Staffan Beijer
Åsa Wackelin Flanking
Sven Sandström
Helén Johansson
Mats Boström
Ulla Lundberg
Solveig Gillberg
Karin Hjorth

Ersättare

-

KySV

Linnéa Tibell
Doris Lemke                                   
Barbro Hejdenberg Ronsten          
Lennart Lindgren                            
Anita Hammarberg                         
Tommy Wissing                              
Christina Ahlgren                            
Roger Broberg                                
Nils-Gunnar Smith                          
Barbro Wettersten                          
Eva-Mari Karlsson Kempi              
Eva-Lis Hammarström Lindén
Kenneth Mars Hardingz

Ersättare KySV

Sören Strand
Britt Ronsten
Karl-Henrik Fridblom

SD

Lars Engelbrektsson           

Ersättare SD

Marie Forsbäck

 

Anna Lundgren, domprost
Monica Öberg, sekreterare