Foto: Emilia Lindstrand/IKON

Vill du hjälpa till?

Många av kyrkans uppgifter sköts av människor som hjälper till på sin fritid. De kan kallas för volontärer, frivilliga eller ideella. Vill du också hjälpa till?

Det finns alltid behov av hjälpande händer. Här kan du läsa om några olika uppgifter där det behövs hjälp. Och du hittar kontaktuppgifter så att du vet vem du kan höra av dig till.  

Matlagning eller nattjobb på Birkagården

Engagera dig i matlagningsgruppen på Birkagården. Eller tycker du om att jobba med människor och vill hjälpa till nattetid på Birkagården?

Kyrkkaffe och bokbord i domkyrkan

Vill du hjälpa till med kyrkkaffet efter söndagens mässa? Det är alltid två personer som hjälps åt.

Vi söker också dig som vill jobba med vårt bokbord. Främst på lördagar och söndagar i samband med gudstjänster och konserter. 

Kyrkvärd vid gudstjänster

Kyrkvärdar hjälper till i gudstjänsten med att bland annat välkomna, tända ljus, läsa bibeltexter och ta upp och räkna kollekt.

Det är kyrkorådet som utser kyrkvärdar, men du kan anmäla ditt intresse. Den som är döpt, minst 16 år och folkbokförd i församlingen kan bli kyrkvärd.

Fler sätt att hjälpa

Stickor och garn

Hjälpstickarna

Vi stickar till förmån för den som behöver något varmt att sätta på sig.

Bild från Familjefest i Almedalen 2014

Familj till familj

Det här är gruppen för dig som har familj – en familj som saknar något eller en familj som har lite extra och kan dela med sig.

Ett par som står och blickar ut mot horisonten.

Pensionär till pensionär

Det här är gruppen för äldre som har lite extra och kan tänka sig att bidra till de som saknar något.