Foto: Klara Holmqvist

Östra kyrkogården

Östra kyrkogården invigdes 1830 och omfattar ca 1160 gravplatser

Östra kyrkogården invigdes den 17 oktober 1830 av Biskop Eberstein. Denna kyrkogård anlades då utanför staden helt i tidens anda. Kyrkogården ritades i barockstil av Lantmätare A J Laller. En central plats lämnades mitt på kyrkogården med plats för ett kapell. Något kapell blev det aldrig på denna plats. Östra gravkapellet byggdes istället 1870 och placerades söder om denna kyrkogård. Kyrkogården försågs redan från början med träd, i kyrkorådsprotokoll från 1829 står det att läsa "om trädplanteringen ansågs bäst att plantera 1 lönn och 1 kastanie på 12 alnars afstånd..." . Från Söderport planterades en allé fram till kyrkogården. Denna allé finns till stora delar finns kvar än i dag.

På Östra kyrkogården vilar åtskilliga personer av betydelse för stadens utveckling undre 1800-talet, t.ex. Pehr Arvid Säve, Lars Kinberg, Göthe Åhsberg, Selim Schenholm, Tobias Lang, Claes Henric Waller, Biskop Eberstein, Biskop Anjou, Landshövdingen Hohenhausen, professor Nils Lithberg och många, många fler.

Östra kyrkogården

Yta: 1,7 ha
Antal gravplatser: ca 1160 st
Arkitekt: A J Lallér
Invigningsår: 1830
Adress: Peder Hardings väg 14

Arbetsledare: Frans Haraldsson tfn 0498-206842
E-post: visby.ostrakyrkogarden@svenskakyrkan.se

Karta i PDF-format: Östra kyrkogården