Foto: Mattias Wahlgren

Gudstjänst

Söndagens gudstjänst är veckans höjdpunkt. Vi firar mässa och ber böner för vår stad, vår ö och för alla som bor och vistas här. Det innebär kanske att vi ber även för dig, varje söndag, året runt.

Även under veckan firas gudstjänst i olika former - vi strävar efter att ha ett rikt gudstjänstliv med något för alla! 

Återkommande mässor, gudstjänster samt andakter i församlingen hittar du i veckorna på:
Tisdagar 13.00 Mässa på lasarettet. 14.30 Andakt på Pjäsen udda veckor. 15.00 Andakt på Korpen udda veckor 15.30 Andakt på Fältgatan udda veckor. 15.30 Andakt på Solrosen jämna veckor.

Onsdagar 8.30 Mässa i domkyrkan. 18.00 Mässa i domkyrkan.

Torsdagar 08.30 Morgonbön kring ljusbäraren, Visborgskyrkan. 14.30 Gudstjänst på äldreboendet Regementsgatan jämna veckor. 14.30 Gudstjänst på Terra Novas äldreboende udda veckor.

Fredagar 12.00 Stiftsmässa i domkyrkan. 

Söndagar 10.00 Mässa i Visborgskyrkan • 11.00 Högmässa i domkyrkan • 15.00 Gudstjänst på Gotlands sjukhem jämna veckor • 15.00 Mässa eller gudstjänst på Gråbo seniorboende ojämna veckor. • 18.00 Mässa, mässa i Taizéton, gudstjänst eller önskepsalmsgudstjänst i Terra Novakyrkan 

Om förändringar skulle uppstå, står aktuella datum och tider i kalendariumet på vår hemsida (klicka på en av symbolerna längst uppe i högra hörnet) samt i predikoturerna som publiceras i GA/GT varje fredag.

En bild över Visby.

Kyrkor och platser

Tre vackra, och mycket olika, kyrkorum finns i Visby domkyrkoförsamling. Välkommen in, tänd ett ljus eller delta i en andakt, gudstjänst eller en annan aktivitet.

Hitta och läs om Visbys tre kyrkor