Foto: Mattias Wahlgren

Gudstjänst

Söndagens gudstjänst är veckans höjdpunkt. Vi firar mässa och ber böner för vår stad, vår ö och för alla som bor och vistas här. Det innebär kanske att vi ber även för dig, varje söndag, året runt.

Även under veckan firas gudstjänst i olika former - vi strävar efter att ha ett rikt gudstjänstliv med något för alla! 

Återkommande mässor, gudstjänster samt andakter i församlingen hittar du i veckorna på:
Tisdagar  13.00 Mässa på lasarettet.
Onsdagar 8.30 Mässa i domkyrkan. 15.00 Gudstjänst* på Pjäsen. 16.00 Gudstjänst* på Fältgatan. 18.00 Aftongudstjänst i domkyrkan.
Torsdagar 15.30 Gudstjänst* på Korpen.
Fredagar 12.00 Stiftsmässa i domkyrkan. Var fjärde vecka är det klockan 14.00 Gudstjänst* på Åkermanska och klockan15.30 Gudstjänst* på Solrosen.
Söndagar 10.00 Högmässa i Visborgskyrkan • 11.00 Högmässa i domkyrkan • 18.00 Mässa, mässa i Taizéton, gudstjänst eller önskepsalmsgudstjänst • 14.00 Gudstjänst på Gotlands sjukhem ojämna veckor • 14.30 Gudstjänst* på Gråbo seniorboende jämna veckor. Sök i kalendariet för nästa tillfälle.

*Under Covid-19 (Corona)-pandemin är gudstjänsterna på några av våra äldreboenden pausade.

Om förändringar skulle uppstå, står aktuella datum och tider i kalendariumet på vår hemsida (klicka på en av symbolerna längst uppe i högra hörnet) samt i predikoturerna som publiceras i GA/GT varje fredag.