Labyrinten utanför Visby domkyrka
Foto: Mattias Wahlgren

Fastighetsservice

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen ansvarar för församlingens fastigheter

Kyrkogårds- och fastighetsförvaltningen ansvarar för Visby Domkyrkoförsamlings fastigheter t ex Domkyrkan, Visborgskyrkan, Terra Nova kyrkan, Församlingshuset, Klockaregården, Domprostgården, begravningskapellen m m.

Arbetsledare på fastighetsförvaltningen är Frans Haraldsson som nås på 0498-20 68 42 eller visby.ostrakyrkogarden@svenskakyrkan.se På förvaltningen arbetar även fastighetsskötare Leonida Demmaggio och fastighetstekniker Peter Ardin.

Visby Domkyrkoförsamling har verksamhet mestadels egna lokaler men i vissa fall även i hyrda lokaler som Sjukhuskyrkan och Birkagården. 

Det finns ett vaktmästeri i domkyrkan som ansvarar för den inre verksamheten. Telefon till vaktmästeriet i Domkyrkan är 0498-20 68 40 eller via visby.vaktmasteriet@svenskakyrkan.se.