Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Södra kyrkogården

Södra kyrkogården invigdes 1870 och omfattar ca 1500 gravplatser

Södra kyrkogården invigdes den 4 september 1870 av Biskop Lars Anton Anjou. Kyrkogården ritades av dåvarande statsarktekt A W Lundberg, som även ritade Östra gravkapellet. Kyrkogården fick raka genomgående gångar som delade upp kyrkogården i ungefär lika stora gravkvarter: "För att indela kvarteren i gravrum anlitades en lantmätare, där varje gravrum skulle innehålla 32 kvadratfot, 18 i längd och 4 i bredd".

Kyrkogården kringgärdas av en kalkstensmur och har alléer och trädkrans av lindar.

Södra kyrkogården

Yta: 1,6 ha
Antal gravplatser: ca 1 500 st
Arkitekt: A W Lundberg
Invigningsår: 1870
Adress: Peder Hardings väg 14

Förman: Frans Haraldsson, tfn: 0498-20 68 42
E-post: visby.ostrakyrkogarden@svenskakyrkan.se

Karta i PDF-format: Södra kyrkogården