Foto: Klara Holmqvist

Södra kyrkogården

Södra kyrkogården invigdes 1870 och omfattar ca 1500 gravplatser

Södra kyrkogården invigdes den 4 september 1870 av Biskop Lars Anton Anjou. Kyrkogården ritades av dåvarande statsarktekt A W Lundberg, som även ritade Östra gravkapellet. Kyrkogården fick raka genomgående gångar som delade upp kyrkogården i ungefär lika stora gravkvarter: "För att indela kvarteren i gravrum anlitades en lantmätare, där varje gravrum skulle innehålla 32 kvadratfot, 18 i längd och 4 i bredd".

Kyrkogården kringgärdas av en kalkstensmur och har alléer och trädkrans av lindar.

Södra kyrkogården

Yta: 1,6 ha
Antal gravplatser: ca 1 500 st
Arkitekt: A W Lundberg
Invigningsår: 1870
Adress: Peder Hardings väg 14

Förman: Frans Haraldsson, tfn: 0498-20 68 42
E-post: visby.ostrakyrkogarden@svenskakyrkan.se

Karta i PDF-format: Södra kyrkogården