Tillsammans är här!

Nyhet Publicerad

Vår församlingstidning har blivit större, snyggare och bättre!

När Lokaltidningen i mitten av januari la ner sin verksamhet, behövde vårt pastorat hitta nya vägar att komma ut med den information som vi tidigare annonserat där. Den tidning du nu håller i din hand är vår satsning på den informationskanal som vi vet når alla i våra församlingar.
Istället för 4 nummer per år kommer vi att ge ut 6 nummer, som sedan kompletteras med dagsfärsk och veckofärsk information via våra digitala kanaler och vår regelbundna affischering. Viber om ursäkt till dig som tidigare sökt information i Lokaltidningen. Vi hoppas att övergången går smidigt, håll hårt i Tillsammans!

Läs senaste numret av kyrkbladet Tillsammans här! 

Här hittar du äldre nummer av vår Kyrkbladet.