Vad ska hända med prästgården?

Nyhet Publicerad

Nu kan du vara med och påverka prästgårdens framtid!

Just nu står prästgården tom och Kyrkorådet måste fatta beslut om vad som ska ske med fastigheten. Att underhålla en stor fastighet kostar pengar och många församlingar väljer därför att sälja sin prästgård. Men kanske kan Vislanda prästgård användas till något annat som ligger i linje med kyrkans verksamhet? Vi önskar nu att församlingsborna ska vara med och påverka beslutet! Vad tycker du? 

Idag finns flera förslag som diskuteras:

1. Sälja prästgården med tomt
2. Behålla prästgården som den är och 
a) hyra ut den till komminister om intresse finns.
b) hyra ut den till kommunen, föreningar eller privatpersoner för annan samhällsnyttig verksamhet. 
c) använda den för kyrkans nuvarande barn- och ungdomsverksamhet och på så sätt frigöra barnlokalerna i församlingshemmet Lyktan till att starta en mindre förskola i kyrkans regi. 

Vad tycker du?

Vi vill gärna ha dina synpunkter. Om du tycker att kyrkan ska satsa på någon form av förskoleverksamhet vill vi dessutom gärna veta vilket behov av omsorg som just ditt/dina barn har. 

Kontakta oss! Skriv några rader till e-post vislanda.pastorat@svenskakyrkan.se eller via kontaktformuläret nedan. Du kan även kontakta kyrkoherde Anders Lindow på 0702887227, kyrkorådets ordförande Kjell Magnusson eller vice ordförande Ingrid Salomonsson 010-4735421. Vill du skriva ett vanligt brev kan du skicka det till  Vislanda församling, Lindås, 34252 Vislanda. 

 

Skicka ett meddelande och berätta vad du tycker ska hända med prästgården!