Foto: wikimedia

Rättelse: Predikoturer

Nyhet Publicerad

Ett fel smög sig in i torsdagens Kyrktidningar i Ölandsbladet. På söndag firas mässa med Martinuskören i Alböke kl 10. Ingen gudstjänst i Löt kl 12 som annonserades.

Altarprydnad Föra kyrka

Här ser du vad som är på gång i norra Ölands pastorat

Gudstjänsterna är en ständig inbjudan till gemenskap med andra och med Gud. Här hittar du vår KALENDER