Kläder och filtar till utsatta barn

Nyhet Publicerad

I gruppen Sticka för livet har stickorna gått varma sedan några månader tillbaka. Arbetet har nu resulterat i hjälpsändningar till både Litauen och Costa Rica.

Sedan några månader tillbaka har arbetet med att sticka babykläder, filtar och klänningar pågått i Blädinge församlingshem. Ett tio-tal ideella har lagt många timmars arbete på stick-cafét för att hjälpa utsatta barn i världen.

- Det är även många som har skänkt garner, och det finns de som stickat hemma och sen skänkt sina alster, berättar Agneta Andersson värdinna i Blädinge.

Babykläderna och filtarna har redan skickats iväg med Litauenhjälpen och snart är det dags för klänningarna att hitta till Costa Rica.

- Vi har haft ett nära samarbete med Lutherska kyrkan i Costa Rica i många år och klänningarna skänks nu till deras Casas Abiertas. Det är en slags daghem som tillhandahåller omsorg och tillsyn av barn från svåra hemförhållanden, barn som annars inte skulle ha någonstans att ta vägen när deras föräldrar, i många fall ensamstående mödrar, arbetar eller söker arbete, berättar kyrkoherde Anders Lindow, som också arbetat på plats i Costa Rica.

Projektet tar inte slut för att hjälpsändningarna går iväg – stickandet fortsätter som det alltid gjort.

- Vi tar ingen paus, vi fortsätter sticka så länge det finns  garn och fler barn att hjälpa, säger Agneta Andersson.

I höst fortsätter träffarna i Blädinge församlingshem. Vill du också vara med och sticka, eller har du garn att skänka? Ta kontakt med Agneta Andersson, se kontaktuppgifter nedan.